Uravstemning om ny hoved- og hovedtariffavtale i PBL

Svarfrist. 28. september er det svarfrist på forslaget om ny hoved- og hovedtariffavtale for medlemsbarnehagene i PBL.

Uravstemning om ny hoved- og hovedtariffavtale i PBL

PBL sendte 13. september ut forslag til ny hoved- og hovedtariffavtale til uravstemning. Medlemsbarnehagene i PBL har svarfrist 28. september.

Publisert:

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har forhandlet med arbeidstakerorganisasjonene om ny hoved- og hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2018 til 30. april 2020.

Uravstemning via e-postlenke

Gjennom uravstemningen får medlemmene muligheten til å stemme ja eller nei til det fremforhandlede forslaget til ny avtale. 
Det ble sendt ut e-post 13. september til alle barnehager som skal avgi stemme. Barnehagen stemmer ved å klikke på linken som de har fått tilsendt i e-posten.

For alle barnehager som er en del av et konsern og har tariff i PBL, er det sendt ut én e-post til konsernet, som avgir stemme på vegne av alle barnehagene.

Frist fredag 28. september

I henhold til PBLs vedtekter § 8, skal styret i PBL gi sin tilråding om resultatet før avstemningsfristen. 

Styret i PBL besluttet i styremøte 12. september å anbefale medlemmene å godkjenne det fremforhandlede resultatet. Frist for medlemsbarnehagene å avgi stemme er av PBL satt til fredag 28. september kl. 12.00.

Partene – PBL på den ene siden og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den andre – skal melde resultatet i uravstemningene innen 30. september.

Skal gjelde fra 1. mai 2018

Da blir det klart om vi har ny hoved- og hovedtariffavtale for PBL-området. Forslaget som nå ligger på bordet ble fremforhandlet i forhandlinger henholdsvis 27. og 28. august og 10. september.
Ny avtale vil eventuelt gjelde fra 1. mai 2018 til 30. april 2020. 

Les også: Enighet i PBL-oppgjøret – partene skal jobbe videre for pensjonsløsning

Les også: Avviste krav fra PBL om endringer i tariffavtalen Les også: Her er de nye minstelønnssatsene

Les også: Mål om ny pensjonsordning senest 1. januar 2020