Håper på pensjonsløsning til høsten

Håper på pensjonsløsning til høsten

Tirsdag og onsdag denne uken møter PBL arbeidstakerorganisasjonene til hovedforhandlinger, hvor pensjon blir et viktig tema.

Publisert:

Hovedtarifforhandlingene mellom PBL og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta skulle etter planen gjennomføres i slutten av mai. Forhandlingene ble utsatt til høsten ettersom partene hadde et ønske om å kunne forhandle om ny pensjonsløsning i dette oppgjøret, i tillegg til økonomisk oppgjør og andre endringer i avtaleverket.

Mangeårig tema

Pensjon har vært et mangeårig tema i forhandlingene med de tre arbeidstakerorganisasjonene, uten at man har lykkes med å komme til enighet. Etter at det offentlige nå har kommet langt på vei i arbeidet med en ny offentlig pensjonsordning, baner det en helt ny vei for å kunne forhandle om en ny pensjonsordning for PBL-barnehagene.

Partene har fått fremlagt relevant grunnlagsdata helt frem til like før forhandlingene starter, for å avklare om de har det grunnlaget som trenges til å forhandle. Selve tarifforhandlingene starter opp i Oslo 28. august. Forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan, håper partene kan bli enige om en ny pensjonsordning.

– Jeg er positiv til at vi skal kunne klare å få på plass en pensjonsordning i forhandlingene, sier forhandlingsleder Espen Rokkan.

Omfatter 27.500 ansatte

Hovedforhandlingene omfatter ca. 27.500 ansatte i om lag 1.750 barnehager som har tariffavtale hos PBL.

– At det i år er et hovedoppgjør, innebærer at avtaletekstene i sin helhet kan forhandles om. I tillegg kommer et økonomisk oppgjør, basert på utviklingen i samfunnet rundt oss, og effekten av fjorårets oppgjør, sier forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan.

Gjeldende hoved- og hovedtariffavtale gjelder ut april 2018, men selv om avtalen er utløpt, så har den ettervirkning i perioden frem til en ny avtale er på plass.