Ny pensjonsavtale fra 1. januar – her får du mange svar om Barnehagepensjon

Fra nyttår vil alle barnehager med PBL-tariff innføre ny pensjonsordning.

Ny pensjonsavtale fra 1. januar – her får du mange svar om Barnehagepensjon

Både PBL-medlemmer og ansatte i medlemsbarnehagene har mange spørsmål i forbindelse med overgangen til Barnehagepensjon.

Publisert:

www.pbl.no/barnehagepensjon vil du fortløpende kunne oppdatere deg på den nye pensjonsordningen i PBL-tariffen.

Det gjelder blant annet hvordan Barnehagepensjon er skrudd sammen, hva du som arbeidsgiver må gjøre i forbindelse med overgangen, og hva du kan svare ansatte som er spente på hvordan den nye tjenestepensjonen vil bli.

Egen informasjonsside

Ettersom PBL ikke har sluttført forhandlingene om en avtale med leverandør, er det ennå ikke alt som er mulig å svare på. Men PBL vil dele all vesentlig informasjon om pensjonsordningen etter hvert som den foreligger.

Derfor er informasjon om Barnehagepensjon samlet på et eget område på pbl.no, www.pbl.no/barnehagepensjon.

Et spørsmål som nok alle PBL-medlemmene er opptatt av, er hva Barnehagepensjon vil koste deres barnehage i 2020. Dette vil det komme prognoser på om ikke lenge.

Hold deg oppdatert

For medlemsmassen som helhet vil Barnehagepensjon ligge innenfor samme kostnadsramme som den gamle ytelsespensjonsordningen som lukkes ved årsskiftet. Men på barnehagenivå vil bildet kunne variere noe på kort sikt.

Nye avklaringer om prosessen med Barnehagepensjon vil komme i løpet av kort tid. Medlemmene oppfordres til å sørge for å holde seg oppdatert ved å følge med på pbl.no, samt lese nyhetsbrev og e-poster fra PBL.