Innleder sluttforhandlinger med Storebrand om Barnehagepensjon

Ansatte i barnehager med PBL-tariff vil få ny pensjonsordning fra årsskiftet.

Ansatte i barnehager med PBL-tariff vil få ny pensjonsordning fra årsskiftet.

Innleder sluttforhandlinger med Storebrand om Barnehagepensjon

Styret i PBL har vedtatt å gi administrasjonen fullmakt til å innlede sluttforhandlinger med Storebrand om Barnehagepensjon.

Publisert:

- Det er to tilbydere som har konkurrert om oppdraget, og begge har levert gode tilbud som ville gitt våre medlemsbarnehager de avtalte produkter til fornuftige betingelser. Etter grundige vurderinger av betingelsene til begge tilbyderne, er Storebrand vårt førstevalg. Nå håper vi å få alle detaljene på plass slik at barnehagene mest mulig smertefritt kan få overgangen mellom gamle pensjonsordninger og den nye, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

Hybridpensjon

Barnehagepensjon er en innskuddsbasert pensjonsløsning som også henter elementer kjent fra ytelsespensjoner. Den kalles derfor en hybridpensjon.

Til alderspensjonssparingen skal det settes av sju prosent av lønnskostnadene til den enkelte ansatte. I første omgang skal fire prosent dekkes av arbeidsgiver, mens tre prosent skal trekkes fra lønnen til den ansatte.

Ansatte som er født i 1968 eller senere, og som har vært omfattet av PBLs ytelsespensjon, skal fra nyttår tjene opp pensjonsrettigheter i Barnehagepensjon. Det samme gjelder alle ansatte – uansett alder – som har vært omfattet av den midlertidige innskuddspensjonen.

Ansatte født i 1967 eller tidligere, og som har vært omfattet av ytelsespensjonsordningen, skal fortsette i denne ordningen.

Skal utarbeide prognose

Når det gjelder pensjonskostnader for 2020, er det store bildet at de blir på nivå med kostnadene i den gamle ytelsespensjonen. Men kostnadene vil, i hvert fall på kort sikt, variere fra barnehage til barnehage. Dette fordi det er store variasjoner i sammensettingen av personalgruppene og derfor store forskjeller i de ansattes alder og også hvor stor andel av de ansatte som fortsatt skal tjene opp pensjonsrettigheter i den ytelsesbaserte pensjonen.

- Når vi nå innleder sluttforhandlinger, er det også tid for å gå videre i prosessen slik at vi kan fortelle barnehagene hva Barnehagepensjon innebærer for hver enkelt av dem. I samarbeid med Storebrand vil vi nå utarbeide en prognose for kostnadene til hver enkelt barnehage i 2020, sier styreleder Eirik Husby.

  • PBL vil komme tilbake med nærmere informasjon om overgangen til Barnehagepensjon etter hvert som ny informasjon foreligger.