Barnehagene og de ansatte får viktige brev fra Storebrand

Barnehagene og de ansatte får viktige brev fra Storebrand

I forbindelse med konverteringen av PBL barnehagene til Barnehagepensjon, vil det bli sendt ut viktig informasjon fra Storebrand til barnehagene og de ansatte i barnehagene. I denne oversikten har vi samlet alle brev og informasjon som skal sendes ut.

Publisert:

Det er mye informasjon som skal ut til barnehager og de ansatte i forbindelse med overgangen til ny tjenestepensjonsordning.  

I løpet av høsten har barnehagene oppdatert lønn og stillingsprosent for sine ansatte i Storebrands bedriftsportal. Barnehagene har i tillegg formelt akseptert tilbudet om å bli omfattet av Barnehagepensjon.

Nå som barnehagen og deres ansatte skal over i den nye ordningen, vil det følge flere viktige brev fra Storebrand, både til ansatte og barnehager utover vinteren og våren.

Viktige oppgaver for barnehagene

Alle barnehager vil motta brev og informasjon i forbindelse med konverteringen til ny Barnehagepensjon. Det er viktig at barnehagene utfører sine oppgaver da det er med på å få den nye barnehagepensjonen på plass raskest mulig. Under er det beskrevet hva barnehagen må gjøre og hvor informasjonen kommer.

I den forbindelse er det viktig å understreke at ikke alle vil få all informasjon samtidig. Dette er på grunn av at barnehagene konverteres til Barnehagepensjon på ulike tidspunkt. Alle endringer vil imidlertid ha virkning fra 1.1.2020.

Her får du en oversikt over alle brev og all informasjon som skal sendes ut. Det er en kort forklaring til hvert enkelt brev og i hvilken tidsperiode de er/vil bli sendt ut.

Brev til barnehager med Ytelsespensjon (YTP)

1. Tillegg til juridisk avtale for lukking av ytelsespensjon (YTP)

 • Alle barnehager som har ansatte som skal bli liggende igjen i den gamle ytelsespensjonen, vil få et avtaletillegg for den lukkede ordningen.
 • Brevet vil barnehagen finne i Bedriftsportalen.

De fleste barnehagene vil finne dette brevet i Bedriftsportalen i januar.

2. Ny juridisk avtale for Barnehagepensjonen – må signeres

 • Den som har signeringsrett i barnehagen, vil motta en e-post med link til digital signering av juridisk avtale for Barnehagepensjonen.
 • Den som mottar linken er den som må signerer avtalen, og det gjøres med BankID.
 • Det er svært viktig at barnehagen signerer denne avtalen slik at den nye pensjonsordningen kan driftes på normalt vis og ajourhold kan gjøres.
 • Denne e-posten vil barnehagene motta på ulike tidspunkter, men det vil skje i perioden januar – april 2020.

3. Informasjonsbrev om hva som har blitt gjort ved omdanning fra ytelsespensjon til Barnehagepensjon

 • Hver barnehage vil få et informasjonsbrev som beskriver hva som har blitt gjort i forbindelse med omdanningen fra ytelsespensjon til barnehagepensjon.
 • Dette brevet vil bli sendt ut per e-post til hver enkelt barnehage i perioden januar – april.

4. Faktura manglende administrasjonsreserve

 • De barnehager som er skyldig beløp for administrasjonsreserven vil få informasjon om dette i Bedriftsportalen.
 • Det vil variere når fakturaen er tilgjengelig for barnehagen, men det vil i hovedsak være januar – april 2020. 

5. Faktura for den nye Barnehagepensjon

 • Alle barnehager vil få en faktura for den nye Barnehagepensjonen.
 • Denne fakturaen vil bli tilgjengelig for barnehagen i Bedriftsportalen
 • Det er viktig at barnehagen betaler denne så raskt som mulig, slik at de ansatte får riktig innskudd og får tilsendt spare- og forsikringsbevis for den nye Barnehagepensjonen
 • Det vil variere når fakturaen er tilgjengelig for barnehagen, men det vil i hovedsak være januar – april 2020. 

Brev til barnehager med innskuddspensjon (ITP)

1. Tillegg til juridisk avtale for lukking av innskuddsordningen (ITP)

 • Alle barnehager som har ansatte som skal bli liggende igjen i den gamle innskuddsordningen, vil få et tillegg til den gamle juridiske avtalen. Dette tillegget beskriver den lukkede ordningen.
 • Brevet vil barnehagen finne i Bedriftsportalen.
 • De fleste barnehagene vil finne dette brevet i Bedriftsportalen i januar.

2. Ny juridisk avtale for Barnehagepensjonen – må signeres

 • Den som har signeringsrett i barnehagen, vil motta en e-post med link til digital signering av juridisk avtale for Barnehagepensjonen
 • Den som mottar linken er den som må signere avtalen, og det gjøres med BankID
 • Det er svært viktig at barnehagen signerer denne avtalen slik at den nye pensjonsordningen kan driftes på normalt vis og ajourhold kan gjøres.
 • Denne e-posten vil barnehagene motta på ulike tidspunkter, men det vil skje i perioden januar – april 2020.

3. Informasjonsbrev om hva som har blitt gjort ved omdanning fra innskuddspensjon til Barnehagepensjon

 • Hver barnehage vil få et informasjonsbrev som beskriver hva som har blitt gjort i forbindelse med omdanningen fra innskuddspensjon til Barnehagepensjon.
 • Dette brevet vil bli sendt ut per e-post til hver enkelt barnehage i perioden januar – april.

4. Faktura for den nye Barnehagepensjonen

 • Alle barnehager vil få en faktura for den nye Barnehagepensjonen.
 • Denne fakturaen vil bli tilgjengelig for barnehagen i Bedriftsportalen
 • Det er viktig at barnehagen betaler denne så raskt som mulig, slik at de ansatte får riktig innskudd og får tilsendt spare- og forsikringsbevis for den nye Barnehagepensjonen.
 • Her også vil det variere når fakturaen er tilgjengelig for barnehagen, men det vil i hovedsak være januar – april 2020.

Brev til ansatte med ytelsespensjon (YTP)

Ansatte som blir liggende igjen i ytelsesordningen vil ikke få disse brevene. Det gjelder kun de som skal ha den nye barnehagepensjonen.

1. Utmeldingsbrev ytelsespensjon

 • Alle som får ny barnehagepensjon vil få et utmeldingsbrev fra den gamle pensjonsordningen. Den nye Barnehagepensjonen vil erstatte den gamle ordningen og vil være gjeldene fra 1.1.2020.
 • Utmelding av alders- og etterlattedekninger vil også bli sendt ut til de ansatte som får den nye Barnehagepensjonen. De gamle dekningene erstattes av andre dekninger i ny ordning.

De aller fleste vil få dette brevet i januar, men for noen vil dette komme fra februar til april.

2. Forsikringsbevis for ny Barnehagepensjon

 • Forsikringsbevis for den nye barnehagepensjonen vil bli sendt ut til de ansatte så fort barnehagen har betalt fakturaen for den nye barnehagepensjonen. Den nye Barnehagepensjonen erstatter den gamle ytelsespensjonen.
 • Forsikringsbeviser inneholder både sparing til alderspensjon og uførepensjon.

3. Forsikringsbevis for barnepensjon (m/ fripoliseopptjening)

Forsikringsbevis for barnepensjonen (risikodekning) sendes ut fra midten av januar til cirka april. De aller fleste vil få dette brevet i januar, men for noen vil dette komme fra februar til april.

Brev til ansatte med innskuddspensjon (ITP)

1. Brev om overføring av pensjonskapital til hybrid

I november ble det sendt ut et brev til alle ansatte med opptjent kapital i innskuddsordningen. Den ansatte måtte ta stilling til om de skulle ha med opptjent inn i hybridordningen, eller om det skulle utstedes et pensjonskapitalbevis. Brevet beskriver dette nøye og hvilke konsekvenser de ulike valgene får. 

2. Utmeldingsbrev innskuddspensjon

 • Alle som får ny Barnehagepensjon, vil få et utmeldingsbrev fra den gamle pensjonsordningen, med unntak av de som velger å overføre oppspart kapital i Barnehagepensjonen. Den nye Barnehagepensjonen vil erstatte den gamle ordningen og vil være gjeldene fra 1.1.2020.
 • Utmelding alders- og etterlattedekninger vil også bli sendt ut til de ansatte som får den nye Barnehagepensjonen. De gamle dekningene erstattes av andre dekninger i ny ordning.

De aller fleste vil få dette brevet i januar, men for noen vil dette komme fra februar til april.

3. Forsikringsbevis Barnehagepensjon

 • Forsikringsbevis for den nye barnehagepensjonen vil bli sendt ut til de ansatte så fort barnehagen har betalt fakturaen for den nye barnehagepensjonen. Den nye Barnehagepensjonen erstatter den gamle innskuddspensjonen.
 • Forsikringsbeviser inneholder både sparing til alderspensjon og uførepensjon.

4. Forsikringsbevis for barnepensjon (m/ fripoliseopptjening)

 • Forsikringsbevis for barnepensjonen (risikodekning) sendes ut fra midten av januar til ca. april. De aller fleste vil få dette brevet i januar, men for noen vil dette komme fra januar til april.