Viktig e-post fra Storebrand - bruk ett minutt på Barnehagepensjon

Viktig e-post fra Storebrand - bruk ett minutt på Barnehagepensjon

For at dine ansatte skal meldes inn i PBLs nye pensjonsordning, må du som daglig leder/eier akseptere tilbudet om Barnehagepensjon.

Publisert:

Fredag 15. november sender Storebrand ut e-post til eiere/daglig ledere i barnehager som i dag har PBLs ytelsespensjonsordning. I e-posten blir daglig leder/eier bedt om å akseptere tilbudet om PBLs nye pensjonsordning Barnehagepensjon.

Dette er et tilbud alle plikter å akseptere.

Som du tidligere har fått melding om, vil alle barnehager i PBLs tariffområde fra nyttår være omfattet av en ny pensjonsordning. En innskuddsbasert hybridpensjon som har fått navnet Barnehagepensjon vil erstatte både PBLs ytelsespensjonsordning og PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning.

Barnehagepensjon ble ferdigforhandlet av PBL og de ansattes organisasjoner ved mellomoppgjøret 2019. Den vil være obligatorisk for alle barnehager innenfor PBLs tariffområde fra 1.1.2020.

Selv om Barnehagepensjon er obligatorisk, kan ikke Storebrand melde dine ansatte inn i ordningen uten at du formelt gir din aksept. Det gjør du enkelt ved å klikke på knappen i e-posten fra Storebrand og følge instruksjonene.

Hele operasjonen tar under ett minutt. På grunn av korte tidsfrister frem mot etablering av ny pensjonsordning, må vi be deg gjøre dette snarest.

Barnehager som har PBLs midlertidige innskuddspensjonsordning, vil få en tilsvarende e-post i uke 47.