Se video: Ny pensjon på 1-2-3

Forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL ber deg gjøre tre enkle grep.

Se video: Ny pensjon på 1-2-3

Joda, pensjon er muligens litt komplisert. Men i videoen nedenfor forklarer PBLs Espen Rokkan hvordan du enkelt gjør dine forberedelser til innføringen av Barnehagepensjon.

Publisert:

Som du sikkert er kjent med, vil barnehagene i PBLs tariffområde fra 1. januar 2020 gå over til en ny pensjonsavtale.

Det aller meste av praktiske gjøremål knyttet til innføringen av Barnehagepensjon er det PBL og Storebrand som tar seg av.

Men også du som eier/daglig leder i en eller flere barnehager, får noen oppgaver i forbindelse med lukking og avvikling av gamle ordninger og opprettelsen av en ny.

– Litt arbeid vil det kreve, men vanskelig er det ikke, sier PBLs forhandlingsleder Espen Rokkan.

I denne videoen tar Rokkan for seg de tre operasjonene du som daglig leder/eier av en barnehage må gjøre i forbindelse med innføringen av barnehagepensjon.

1. Oppdatere ansattinformasjon Storebrands bedriftsportal.

Dette har barnehagene fått informasjon om tidligere. Fristen for å oppdatere lønn og stillingsprosent for ansatte gikk ut 4. november, og etternølere blir bedt om å gjøre dette snarest.

2. Akseptere tilbud om Barnehagepensjon

Dette får daglig leder/eier e-post om fra Storebrand i slutten av uke 46 (cirka 15. november) eller starten av uke 47 (cirka 18. november). Dette er en ren formalitet, men en nødvendighet for at dine ansatte skal bli meldt inn i den nye ordningen.

3. Vurdere mulighet for delvis utsatt betaling av engangskostnad

I uke 46 (cirka 12. november) sender Storebrand ut brev i posten til alle barnehagene med PBL-tariff. Her får dere en prognose over pensjonskostnader for 2020. For barnehagene som har vært omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, vil det følge en engangskostnad med overgangen. Har du ikke midler til å betale hele kostnaden våren 2020, kan du be Storebrand om delvis betalingsutsettelse.