Se oversikt over alle våre bestillingskurs

Se oversikt over alle våre bestillingskurs

PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste har utviklet en rekke kurs barnehagen kan bestille, enten alene eller sammen med andre barnehager. Vi kan også sette sammen kurs tilpasset barnehagens behov og ønsker.

Vi kan bidra med kurs og kompetanse inn i hele personalgruppen. Hvorfor ikke sette HMS på agendaen til neste planleggingsdag eller benytte neste personalsamling til et førstehjelpskurs?

Ta kontakt med oss for et kurstilbud. Sammen finner vi ut hva dere trenger.

Her ser du en oversikt over våre bestillingskurs:

Arbeidsmiljø- og konflikthåndtering

Beredskap i barnehagen

Ergonomi

Gravid og i jobb

Hygiene og smittevern

Inneklima

Psykososialt arbeidsmilø

Akan - rus i barnehagen

Støy 

Sykefravær