Uravstemning om ny hoved- og hovedtariffavtale i PBL

Uravstemning om ny hoved- og hovedtariffavtale i PBL

PBL sendte 16. oktober ut forslag til ny hoved- og hovedtariffavtale til uravstemning. Medlemsbarnehagene i PBL har svarfrist 28. oktober.

Publisert:

PBL har forhandlet med arbeidstakerorganisasjonene om ny hoved- og hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2020 til 30. april 2022.

Etter forhandlinger oppnådde partene den 5. oktober enighet om et forslag til ny hoved- og hovedtariffavtale.

Klikk her for å se protokoll.

Det fremforhandlede forslaget innebærer noen få endringer i hoved- og hovedtariffavtale, og et økonomisk oppgjør på nivå med offentlig sektor.

Uravstemning via e-postlenke

Gjennom uravstemningen får medlemmene muligheten til å stemme ja eller nei til det fremforhandlede forslaget til ny avtale.

Det ble sendt ut e-post 16. oktober til alle barnehager som skal avgi stemme. Barnehagen stemmer ved å klikke på linken som de har fått tilsendt i e-posten.

For alle barnehager som er en del av et konsern og har tariff i PBL, er det sendt ut én e-post til konsernet, som avgir stemme på vegne av alle barnehagene.

Frist onsdag 28. oktober

I henhold til PBLs vedtekter § 8, skal styret i PBL gi sin tilråding om resultatet før avstemningsfristen.

Styret i PBL besluttet i styremøte 14. og 15. oktober å anbefale medlemmene å godkjenne det fremforhandlede resultatet. Frist for medlemsbarnehagene å avgi stemme er av PBL satt til onsdag 28. oktober kl. 12.00.

Partene – PBL på den ene siden og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den andre – skal melde resultatet i uravstemningene innen 30. oktober.

Skal gjelde fra 1. mai 2020

Da blir det klart om vi har ny hoved- og hovedtariffavtale for PBL-området. Forslaget som nå ligger på bordet ble fremforhandlet i forhandlinger 5. oktober.
Ny avtale vil eventuelt gjelde fra 1. mai 2020 til 30. april 2022.

I hovedavtalen er den viktigste endringen at tillitsvalgtopplæringen må gjøre den tillitsvalgte bedre skikket til å utøve sin funksjon etter HA og HTA. Ammetidsregelen i HTA er modifisert slik at det er en begrensning etter at barnet fyller ett år.
Når det gjelder pensjon er partene enige om å kunne forhandle om dette i mellomoppgjøret neste år dersom en av partene krever det.