Nye rutiner for din barnehage ved innføringen av Barnehagepensjon

Nye rutiner for din barnehage ved innføringen av Barnehagepensjon

Barnehager må påregne nye rutiner knyttet til den nye pensjonsordningen Barnehagepensjon. Største forskjeller blir det for barnehager som har hatt PBLs ytelsespensjonsordning.

Publisert:

Ved årsskiftet trådte PBLs nye tjenestepensjonsordning i kraft for alle barnehager i PBLs tariffområde.

Barnehagepensjon vil gi ansatte i PBL-barnehager gode pensjonsytelser til en pris som skal være forutsigbar og bærekraftig for barnehagene.

Men ved innføring av Barnehagepensjon er det knyttet visse endringer i rutiner som påvirker alle barnehager. Her følger en gjennomgang av det som er nytt.

Alle skal med

Alle ansatte skal meldes inn i den nye Barnehagepensjonen uavhengig av alder eller stillingsprosent. Det betyr at arbeidstakere som har en stillingsprosent under 20 prosent eller er yngre enn 20 år også skal meldes inn i ordningen.

Det gjelder også alle nyansatte fra og med 01.01.2020.

I tillegg gjelder det følgende:

  • Arbeidstakere under 20 år som er ansatt før 01.01.2020. De må meldes inn i ny Barnehagepensjon fra 01.01.2020.
  • Arbeidstakere som har en stillingsprosent under 20 prosent.
  • De som er født 01.01.1968 eller senere må meldes inn i ny Barnehagepensjon fra 01.01.2020.

Må oppdateres fortløpende

Endringer i stillingsprosent og lønn må oppdateres fortløpende i Storebrands bedriftsportal.

Hver måned settes det inn et sparebeløp på de ansattes konto. Sparebeløpet er i prosent av lønnen (7 % for menn og 8,07 % for kvinner). Pengene investeres i fond.

Lønnsendringer påvirker hvor mye som spares. Det er ikke nytt i forhold til ytelsespensjonsordningen.

Det som er nytt er at avkastningen i fondene påvirker størrelsen på arbeidstakernes pensjon og at avkastning kun gis fra det tidspunktet pengene er investert. Derfor er det viktig at endringer oppdateres fortløpende.

NB! På grunn av arbeid knyttet til konverteringen, er det ikke klart for ajourhold i bedriftsportalen ennå. Når din barnehage får melding fra Storebrand om at overgangen til ny pensjonsavtale er gjennomført, kan ajourhold iverksettes.

Økt egenandel

Egenandelen som ansatte dekker for alderspensjonssparingen økes fra 2 prosent til 3 prosent for ansatte som er med i ny Barnehagepensjon.

Dette er i tråd med avtalen som partene ble enige om i august i fjor.

Økningen i lønnstrekket er nærmere beskrevet her.

Faktura hver måned

Barnehager med ytelsespensjon har hatt valget mellom å betale premien over 1, 2 eller 4 terminer. Omkostninger er blitt fakturert årlig.

I den nye ordningen vil det, som beskrevet ovenfor, hver måned bli satt inn et sparebeløp på den ansattes konto. Det betyr at de vil få faktura hver måned.

For barnehager som har en ytelsespensjonsordning for ansatte som er 52 år eller eldre og ny Barnehagepensjon for øvrige, vil det se slik ut:

1. Ny barnehagepensjon

  • Hybridpensjon med investeringsvalg: Sparing til alderspensjon, premie for uførepensjon og innskuddsfritak samt forvaltningsomkostninger – faktureres månedlig.
  • Ytelsespensjon: Barnepensjonen ligger på en egen «kontrakt» – faktureres én gang i året.

2. Lukket ytelsespensjonsordning

  • Ytelsespensjon: Sparing til alderspensjon, premiefritak, ektefelle-/samboer- og barnepensjon – faktureres én, to eller fire ganger i året i henhold til antall valgte terminer.
  • Forsikringsdekninger: Uførepensjonen ligger i en egen «kontrakt» – faktureres som hovedregel samtidig med ytelsespensjon.