Ny pensjon: Bør du be om delvis utsatt betaling av engangskostnaden?

Den lovpålagte engangskostnaden i forbindelse med at ansatte meldes ut av en ytelsespensjonsordning kan skape hodebry for mange barnehageeiere. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Ny pensjon: Bør du be om delvis utsatt betaling av engangskostnaden?

Fristen for å be Storebrand om delvis utsatt betaling av engangskostnaden ved overgangen til ny pensjonsordning, er fredag 22. november.

Publisert:

Barnehager med PBLs ytelsespensjonsordning (YTP) må i henhold til lov om foretakspensjon betale en engangskostnad når ansatte meldes ut av denne ordningen og inn i en annen. Engangskostnaden skal dekke alle fremtidige kostnader til administrasjon og forvaltning av fripolisene som utstedes i forbindelse med utmeldingen av ytelsespensjonsordningen.

Eiere og daglige ledere i barnehager med YTP har nylig mottatt prognosebrev fra Storebrand der det går frem hvor stort dette engangsbeløpet trolig vil bli for den enkelte virksomhet.

For mange vil engangskostnaden kunne bli en betydelig økonomisk byrde inn i det nye året. Derfor tilbyr Storebrand ett års betalingsutsettelse av inntil halve engangskostnaden, til en rente på fem prosent (minimum 5.000 kroner for ett år) av utestående beløp.

Rentekostnadene faktureres i inntil tre terminer og kan reduseres ved at utestående beløp betales enten innen 30. juni eller 31. oktober (se tabell under).

Skal du ha avtale om en delvis betalingsutsettelse, må du kontakte Storebrand på eller 22 31 58 50 innen 22. november. Derfor haster det å ta en avgjørelse.

Om fakturaen

Men hva betyr en slik utsettelse i praksis for din virksomhet? Dette bør du vite om fakturaen barnehagen vil få:

  1. Faktura på engangskostnaden vil bli sendt til barnehagene etter hvert som Storebrand får iverksatt ny pensjonsordning. Dette vil skje i løpet av vinteren/våren 2020.
  2. Dersom du IKKE har avtale om delvis utsatt betaling, vil hele beløpet forfalle til betaling innen 30 dager fra fakturadato.
  3. Dersom du HAR avtale om delvis utsatt betaling, skal delen av fakturaen det ikke er avtalt utsatt betaling for, betales innen 30 dager. Dette beløpet blir det ikke beregnet renter av.
  4. Delen av fakturaen som det er avtalt utsatt betaling for, forfaller senest 12 måneder senere.
  5. Renter vil beløpe seg til 5 prosent av utestående beløp etter første forfall, minimum 5000 kroner for 12 måneder.  
  6. Du kan velge å avtale innbetaling i én, to eller tre terminer. Rentekostnadene vil bli lavere dersom du avtaler å dele opp det utestående beløpet. Også minimumskostnaden (5.000 kroner for ett år) vil reduseres dersom du betaler hele fakturaen innen 30. juni eller 31. oktober.

Om din virksomhet

For å kjenne eventuelt behov for delvis betalingsutsettelse av engangskostnaden, bør du vite hvor mye penger barnehagen eventuelt har i premiefond. Dette sjekker du ved å gå inn i Storebrands bedriftsportal (Faktura og regnskap –> Saldo og transaksjoner).

Ettersom Storebrand har satt et minstebeløp på 5.000 kroner i renter, vil utsatt betaling av mindre enn 100.000 kroner ha høyere rente enn 5 prosent for ett år. Ved hurtigere nedbetaling, vil også minimumsbeløpet bli lavere.

Barnehager med mulighet for det, kan gjerne undersøke andre mulige finansieringskilder. Men husk fristen 22. november for å ta kontakt med Storebrand for å avtale delvis betalingsutsettelse.

Ettersom enhver virksomhet er unik, er det vanskelig for PBL å gi noen generelle råd om delvis utsettelse av avgangskostanden. Ta gjerne kontakt med en av PBLs forsikrings- og pensjonsrådgivere slik at dere sammen kan se på tallene dine.

Rentekostnaden faktureres i tre terminer, med faste datoer:

  • Termin 1: Fra første forfall og til 30. juni.
  • Termin 2: Fra 1. juli og til 31. oktober.
  • Termin 3: Fra 1. november og til forfall.