Takker medlemmene for viktige tilbakemeldinger – krever bærekraftig økonomi i alle barnehager

Styret i PBL, her fotografert i forbindelse med fjorårets landsmøte.

Takker medlemmene for viktige tilbakemeldinger – krever bærekraftig økonomi i alle barnehager

Tøffe økonomiske tider kombinert med forslag om ytterligere innstramminger. Styret i PBL brukte denne uken mye tid på å diskutere den alvorlige økonomiske situasjonen i sektoren, sist dokumentert i PBLs nye medlemsundersøkelse.

Publisert:

– Det er en alvorlig situasjon som styret i PBL tar på stort alvor. Mange barnehager har strukket seg veldig langt for å få på plass en underfinansiert bemanningsnorm. For mange er konsekvensen at det kuttes i andre deler av tilbudet og at oppspart egenkapital, som skulle vært brukt på andre viktige tiltak, forsvinner, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

En underfinansiert bemanningsnorm er en viktig årsak til at mange private barnehager opplever en vanskeligere økonomisk hverdag. I tillegg viser tilskuddssatsene for 2020 at mange private barnehager ikke får dekket lønns- og prisveksten i bransjen. Enkelte av PBLs medlemsbarnehager får også økte kostnader i 2020 i forbindelse med overgangen til ny pensjonsordning.

– Alvorlig for sektoren

Det har i lang tid vært kjent at det for mange private barnehager er krevende tider økonomisk. Undersøkelsen blant mange av PBLs medlemsbarnehager i januar dokumenterte at situasjonen i sektoren er minst like alvorlig som tidligere kjent.

– Alle private barnehager, uansett om man driver alene eller om man er en del av en kjede, må ha en økonomi som over tid er bærekraftig. I dag er ikke det tilfellet og mange barnehager blør økonomisk både i 2019 og 2020. Dette er alvorlig for de barnehagene det gjelder, men det er også alvorlig for sektoren fordi vi risikerer å miste mange gode barnehager som er en del av et viktig mangfoldig i sektoren, sier Husby.

Takker medlemsbarnehagene

Styret takker de mange medlemsbarnehagene som har gitt viktige tilbakemeldinger i medlemsundersøkelsen om økonomi.

–  Vi visste at mange barnehager har det vanskelig, men problemene er kanskje enda mer omfattende enn det vi hadde oversikt over fra før. Derfor har arbeidet for å bistå barnehager og få på plass endringer i finansieringssystemet høyeste prioritet for styret, i tillegg til at vi er opptatt av at det nå ikke må innføres nye reguleringer som sender store deler av sektoren i skifteretten, kommenterer Husby.

På styremøtet 10. og 11. februar diskuterte PBL-styret blant annet følgende saker:

  • Tariff-forhandlingene i 2020
  • Forslag til nye reguleringer for private barnehager
  • Regional ordning for kompetanseutvikling
  • Oppfølging av Strategiplan 2019-2021
  • Politisk arbeid foran valg 2021
  • Årets barnehage 2020