Fersk undersøkelse: Bare halvparten oppgir at det er grunnlag for videre drift

Administrerende direktør Anne Lindboe kaller resultatene for dramatiske, men ikke overraskende. – PBL har i flere år advart mot å innføre en bemanningsnorm uten at konsekvensene er utredet og uten at nødvendige endringer som sikrer tilstrekkelig og forutsigbar finansiering er kommet på plass, sier hun.

Fersk undersøkelse: Bare halvparten oppgir at det er grunnlag for videre drift

Bare 48,1 prosent av barnehagene oppgir at det er grunnlag for videre drift av barnehagen gitt dagens tilskuddsnivå. Det viser en fersk medlemsundersøkelse som PBL har utført.

Publisert:

Eiere og daglig ledere for 649 av totalt cirka 1.100 enkeltstående barnehager med medlemskap i PBL har deltatt i undersøkelsen nå i januar.

Bare like under halvparten av respondentene oppgir at det er grunnlag for videre drift av barnehagen etter innføringen av bemanningsnorm og gitt dagens tilskuddsnivå.

16,2 prosent oppgir at det ikke er grunnlag for videre drift, mens 35,7 prosent svarer «vet ikke».

PBL inviterer til seminar om nye reguleringer for private barnehager onsdag 29. januar. Du kan følge seminaret via vår stream på Facebook.

Alvorlig bekymret

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL omtaler resultatene fra undersøkelsen for dramatiske, men ikke veldig overraskende.

– Vi får mange tilbakemeldinger fra barnehager som er alvorlig bekymret for sin egen fremtid og som er i ferd med å kaste kortene dersom den økonomiske situasjonen ikke bedrer seg. I denne undersøkelsen har vi spurt barnehager som driver alene. I tillegg har vi innhentet informasjon fra større og mindre barnehagekjeder som viser tilsvarende utfordringer, med en stor andel barnehager som i 2020 driver med underskudd, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Les hele undersøkelsen her!

Fire av ti barnehager som har svart på undersøkelsen, oppgir at de regner med å gå med underskudd når regnskapet for 2019 er klart. Nær halvparten av respondentene, oppgir at de har budsjettert med underskudd i 2020.

Nesten halvparten av barnehagene i undersøkelsen har budsjettert med underskudd i 2020.

Har lenge advart

Anne Lindboe sier at heller ikke politikere bør være overrasket over tilbakemeldingene fra barnehagene.

– PBL har i flere år advart mot å innføre en bemanningsnorm uten at konsekvensene er utredet og uten at nødvendige endringer som sikrer tilstrekkelig og forutsigbar finansiering er kommet på plass. Et flertall av politikerne har i stedet kjøpt historien om at sektoren er overfinansiert. Derfor varsles det nå ytterligere innstramminger, blant annet i form av redusert pensjonstilskudd. Da er det ikke rart at daglig ledere og eiere ser mørkt på barnehagens fremtid, sier Lindboe.

«Mest sannsynlig å avvikle»

Blant dem som oppgir at det ikke er grunnlag for videre drift, redegjør flere av barnehagene i fritekstsvar for sine planer:

 • «Dialog med kommunen om mulig overtakelse.»
 • «Vi vil søke om mer banklån.»
 • «Er i dialog med XX for overdragelse, men kommunen er ikke helt på lag, vedrørende festeavtale.»
 • «Vi driver videre til det ikke går lenger. Deretter tar styret en avgjørelse på hva vi skal gjøre. Det blir mest sannsynlig å avvikle bedriften. Vi er en stiftelse.»
 • «Forsøker å klare et år på oppsparte midler. Deretter vurderes salg.»
 • «Søke dispensasjon fra bemanningsnorm, for om mulig å unngå avvikling i 2020.»
 • «Vi satser på at vi har grunnlag for videre drift når vi får kompensert for bemanningsnormen på 6,0.»

Jobber gratis og kutter i kvalitet

Av undersøkelsen oppgir halvparten av barnehagene at de får bemanningsnormen finansiert enten via ordinært tilskudd, eller i tillegg gjennom ekstraordinære overgangstilskudd øremerket små barnehager i kommuner som ikke har oppfylt normen.

Barnehagene oppgir at de må kutte på mange områder for å finansiere bemanningsnormen.

Blant de andre, vil en stor andel av respondentene foreta kutt i kompetanseheving, vedlikehold, leker og utstyr samt tæring på egenkapital. Andre oppgir blant annet:

 • «Styrer tar kontorarbeid på kveldstid og jobber på avdeling på dagtid.»
 • «Dispensasjon for to pedagoger.»
 • «Barnehage for XXX-ansatte. Får økonomisk støtte derfra.»
 • «Kutt i kjøkkenassistentstillling.»
 • «Vi er hele tiden veldig bevisst på hvor vi bruker pengene. Usikker på hvordan dette hadde gått uten egen ulønnet egeninnsats av eiere.»
 • «Bruker premiefondet til pensjon for å frigjøre midler.»

Utfordrer politikerne

Anne Lindboe sier hun er stolt over den innsatsen som PBL-barnehagene hver dag gjør for å gi barn en god start på livet. Hun er imponert over engasjementet, kreativiteten og drivkraften som finnes ute i barnehagene.

Nå utfordrer hun politikerne til å ta stilling til hva slags barnehagesektor de vil ha i fremtiden:

– Vi vil ha denne brennende drivkraften, eller vil vi ha en sektor på sparebluss? Vil vi ha barnehager med rammer til å gi barn en god barndom, eller vil vi bare gi barna et sted å være?