Politisk seminar om nye reguleringer for private barnehager

Politisk seminar om nye reguleringer for private barnehager

PBL inviterer til seminar om nye reguleringer for private barnehager onsdag 29. januar. Du kan følge seminaret via vår stream på Facebook.

Tidlig i 2020 er det ventet at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et lovforslag om nye reguleringer av private barnehager. Anmodningsvedtak fra Stortinget, flere rapporter og høringen i 2019, om en rekke forslag fra regjeringen, ligger til grunn for det arbeidet som nå gjøres i departementet.

Påmelding politisk seminar

Hovedmålgruppen for seminaret er politikere, rådgivere og andre sentrale beslutningstakere. Vi vil på et senere tidspunkt også åpne opp for påmelding fra medlemsbarnehager og andre interesserte, etter først til mølla-prinsippet. 

Du kan følge seminaret via stream på vår Facebook-side fra om lag klokken 08.15  onsdag 29. januar. 

Flere av forslagene til endringer er blitt godt tatt i mot av sektoren. Andre er det mer strid om. Med dette seminaret ønsker PBL å bidra til å opplyse om noen av de aktuelle problemstillingene, samt gi oppdatert informasjon om den økonomiske utviklingen i sektoren.

Mest oppmerksomhet har regjeringen fått for forslaget om å kutte pensjonstilskuddet til private barnehager med flere hundre millioner kroner. Hva vil regjeringen med dette kuttet? Hva vil de med private barnehager? Hvorfor er ikke de kommunale barnehagene, som koster mer for samfunnet, har høyere sykefravær og ikke kan dokumentere høyere kvalitet, omfattet av regjeringens reguleringsarbeid? Og hva blir konsekvensene av nye normer som mangler finansiering og eventuelle nye reguleringer for private barnehager?

Mange private barnehager går inn i et svært utfordrende økonomisk år, blant annet på grunn av manglende finansiering av bemanningsnormen og den generelle utviklingen i tilskuddssatsene.

Trude Teige leder frokostseminaret med barnehageeiere, sentrale faktaleverandører og noen av de mest sentrale barnehagepolitikerne.

Påmelding politisk seminar 

Politisk seminar om nye reguleringer for private barnehager

Dato:     Onsdag 29. januar
Tid:         08.15 – 09.45 (kaffe og enkel frokost fra 07.45)
Sted:      Grand Hotel Oslo, Karl Johans gt. 31, Oslo

Program

Med forbehold om endringer. 

Vi serverer kaffe og enkel frokost fra klokken 07.45. 

08.15 Velkommen
PBL v/styreleder Eirik Husby

08.20 Overlevelse eller overgivelse – hvordan er økonomien i private barnehager? 
Del 1.
Hvordan er det å drive privat barnehage? Tre ulike aktører forteller om muligheter for bærekraftig, stabil og forutsigbar drift i dag – og i tiden som kommer.

 • Hege Skjei, Bukkspranget gårds- og naturbarnehage, Stjørdal
 • Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene
 • Hans Jacob Sundby, Læringsverkstedet

Del 2.
Regnskapstall, tilskuddssatser og mulig kutt i pensjonstilskuddene. Hvordan er den økonomiske utviklingen i sektoren? PBL orienterer om nøkkeltall og utvikling.

 • Bjørn Kato Winther, økonomi- og statistikkanalytiker, PBL  

08.45 Private barnehager – er de egentlig ønsket?
Den politiske striden om bruken av private leverandører i velferdssektoren har skutt i været. Er den brede enigheten da barnehageforliket ble inngått i 2003 er i ferd med å smuldre opp? I et eget notat fra Civita drøftes noen av regjeringens forslag til nye reguleringer. 

 • Steinar Juel, samfunnsøkonom, tankesmien Civita.

08.55 Pensjonskostnader i private barnehager – hva er egentlig riktig?
Ulike rapporter og tallgrunnlag forteller ulike historier om pensjonskostnadene i private barnehager. Hvorfor er det slik? Hva er egentlig riktig? Og hva er bakgrunnen for dagens pensjonstilskudd? 

 • Anders Grønmo, økonomi- og statistikkanalytiker, PBL
 • Pål Lillevold, daglig leder, aktuarfirmaet Lillevold & Partners
 • Jan Otto Risebrobakken, direktør informasjon og næringspolitikk, Storebrand


09.10 Reaksjoner fra Stortingets utdannings- og forskningskomité

 • Guri Melby (V)
 • Hans Fredrik Grøvan (KrF)
 • Marit Knutsdatter Strand (Sp)
 • Mathilde Tybring-Gjedde (H)
 • Mona Fagerås (SV) 


09.35 Avslutning
PBL v/ adm. dir. Anne Lindboe. 

Med forbehold om endringer i programmet.