Budsjettavtale klar torsdag – bevilger fem millioner til barnas verneombud

Silje Hjemdal (Frp) kunne torsdag ettermiddag dele gladnyheten til Anne Lindboe og PBL om at barnas verneombud er bevilget fem millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett.

Budsjettavtale klar torsdag – bevilger fem millioner til barnas verneombud

Torsdag kom gladmeldingen PBL hadde håpet på. I revidert nasjonalbudsjett er det satt av fem millioner kroner til arbeidet med barnas verneombud i barnehagene. Det betyr at finansieringen er i boks for å starte opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke fra 2021.

Publisert:

– Dette er en fantastisk nyhet for hele barnehagesektoren. For de ansatte som ønsker mer kompetanse og ikke minst for alle sårbare barn som trenger å bli sett, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre er i dag blitt enige med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett. Avtalen mellom de fire partiene ble presentert torsdag ettermiddag – og inneholder en stor gladnyhet til Barnehage-Norge:

Partiene er enige om å bevilge fem millioner kroner til arbeidet med implementering av barnas verneombud.

Revidert nasjonalbudsjett behandles på Stortinget tirsdag og fredag kommende uke.

Frp sikret pengene

Sammen med blant andre prosjektleder Kari Vold Jensen har Lindboe brukt mye tid på å informere om Barnas verneombud. Målet har blant annet vært å få satsingen finansiert gjennom offentlige midler.

– Barnas verneombud er et unikt prosjekt som skal kan bidra til å fange opp sårbare barn i alle landets barnehager så tidlig som mulig. Ved å etablere barnas verneombud i hver barnehage, hever vi kompetansen til barnehageansatte og flere barn vil få en lik mulighet til å lykkes i voksenlivet, påpeker Anne Lindboe og Kari Vold Jensen.

Det er stortingsrepresentantene Silje Hjemdal og Roy Steffensen fra Frp som har stått i bresjen for å få barnas verneombud inn i revidert nasjonalbudsjett, og som kunne overrekke gladmeldingen videre til PBL-lederen torsdag formiddag.

– Det er svært gledelig at vi nå har fått på plass støtte til et viktig prosjekt for å øke kompetansen til barnehageansatte, for å avdekke om barna har blitt utsatt for vold eller overgrep. Dette er prosjekter som gjør en forskjell for barna og deres oppvekst, sier Silje Hjemdal (Frp), medlem i familie- og kulturkomiteen og «Barnas stortingsrepresentant» i partiet.  

6.000 barnehager

Hjemdal forteller at partiet er opptatt av at alle barn i Norge får en trygg og god oppvekst og mener barnas verneombud er en viktig og god satsing på sårbare barna i alle landets barnehager.

– Det er en utfordring i samfunnet at vi ikke i stor nok grad lykkes med å oppdage at barn blir utsatt for vold og overgrep. Å øke kompetansen til ansatte styrker tryggheten i arbeidet som gjøres hver eneste dag. Det er små grep som kan gjøre store forskjeller i et barns liv. Jeg er veldig glad for at vi nå har fått gjennom dette i RNB, sier Roy Steffensen.

– Uten velvilje fra politikere hadde vi aldri fått det gjennomslaget vi har fått i dag, tilføyer en storfornøyd Anne Lindboe.

Nå intensiveres arbeidet med å få ut kompetansehevingen i landets 6.000 barnehager, et arbeid som skjer i nært samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Målet er at alle barnehager skal ha et barnas verneombud på plass innen 2024.

– Dette er helt fantastisk! PBL har jobbet hardt og målrettet, og de har vist i praksis at de prioriterer tematikken vold og overgrep mot barn. Det er viktig, og vi ser frem til å bidra med Stine Sofie Barnehagepakke inn i satsingen i barnehagene, sier Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Vellykket pilotering

Ideen om barnas verneombud har vokst frem over lang tid da PBL ser at det er ønske om og behov for mer kunnskap om vold og overgrep mot barn, noe også medlemsundersøkelser har bekreftet. Barnehagene gir uttrykk for at de trenger kompetanse og at de ønsker et barnas verneombud som blir en viktig ressursperson i vanskelige saker.

Barnas verneombud ble presentert og vedtatt som en ny satsing på PBLs landsmøte i 2019, og Stine Sofie Barnehagepakke er valgt som verktøy til opplæringen av barnehageansatte. Handlingskompetanse skal støtte barnehageansatte i å identifisere barn som er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av den kunnskapen.

I januar 2020 startet piloteringen av Stine Sofie Barnehagepakke i 120 barnehager i tre fylker.

– Barnehagepakken har blitt veldig godt mottatt, både av barnehageansatte og politikere. De første evalueringene viser at de ansatte har fått den handlingskompetansen de trenger for å gå inn i vanskelige saker på en mer profesjonell måte. Vi ser også at temaet vold og overgrep mot barn er løftet og jobbes med på en bedre måte enn før oppstart av piloten, sier prosjektleder Kari Vold Jensen.

Selv om også piloteringen av Stine Sofie Barnehagepakke har vært rammet av koronapandemien og den planlagte samlingen i vår måtte gjennomføres digitalt, så vil piloten være ferdig som planlagt høsten 2020.