Arrangerer informasjonsmøte om barnas verneombud

Inviterer til informasjonsmøte. Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe og Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, deltar på informasjonsmøtet om barnas verneombud fredag 17. januar.

Arrangerer informasjonsmøte om barnas verneombud

Fredag 17. januar inviteres politikere og organisasjoner til et informasjonsmøte om en ny storsatsing på de sårbare barna – barnas verneombud. I panelet stiller blant annet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Publisert:

Målet med dette møtet er å gjøre politikere og byråkrater kjent med den store satsingen på de sårbare barna. Både PBL og Stine Sofies Stiftelse skal informere om satsingen. I tillegg kommer blant andre styrer fra Framsyn barnehage i Lillesand, Janne Røer-Skaara, som har testet det pedagogiske opplegget i sin barnehage.

– Hun kommer til Oslo for å dele sine erfaringer og kan vise til spennende resultater etter å ha brukt verktøyene i sin barnehage, sier prosjektleder i PBL, Kari Vold Jensen.

Kunnskapsdepartementet og barne- og familiedepartementet er representert med henholdsvis statssekretær Julie H. Remen og statsråd Kjell Ingolf Ropstad.  

Pilotene er klare

PBL lanserte prosjektet barnas verneombud på landsmøtet i mai 2019 sammen med Stine Sofies Stiftelse. Målet er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud, som har ekstra kompetanse på å se og hjelpe barn som utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Siden den gang har det vært jobbet intensivt i kulissene med innholdet til barnehagepakken for å ha alt klart til å starte piloteringen i 2020.

– Nå er vi så å si i mål og dette kommer til å bli knallbra, sier Vold Jensen.

Utviklet Stine Sofies barnehagepakke

Det er Stine Sofies Stiftelse som har utviklet undervisningen som har fått navnet Stine Sofies barnehagepakke som deltakerne skal igjennom i løpet av tre samlinger i år. Innholdet har vært grundig testet av en referansegruppe bestående av representanter fra Redd Barna, Folkehelseinstituttet, Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress, Foreningen for barnevernsbarn og Bufdir.

– Tilbakemeldingene fra referansegruppen har vært veldig gode og ikke minst nyttige for oss i arbeidet med å lage ferdig, sier prosjektleder Erik S. Oksavik i Stine Sofies Stiftelse.

De tre kommunene som skal teste ut piloten er private og kommunale barnehager i Bodø, private barnehager i Asker samt et utvalg private og kommunale barnehager i Agder.

– Totalt er det rundt 120 barnehager som skal teste ut piloten gjennom tre samlinger i 2020. Vi starter i Bodø 30. januar, før Asker er neste ut 6. februar. Deretter ruller vi ut første samling i Agder våren 2020, sier Vold Jensen.

KS er med på laget

For å lykkes med å nå ut til alle landets barnehager, har PBL inngått et samarbeid med KS om å styrke arbeidet for de sårbare barna.

– KS er en veldig viktig samarbeidspartner for at vi skal kunne nå ut til alle landets barnehager og er også med på informasjonsmøtet vårt i Oslo 17. januar.

PBL vil streame hele møtet fra Felix konferansesenter fra klokken 09.00 til 10.30 via Facebook.