Dette er PBLs nye satsing for sårbare barn

Miniseminar om vold og overgrep mot barn. Konferansier Trude Teige sammen med panelet bestående av Helene Flood Aakvaag (NKVTS), Kristian Tangen (Kripos), Kristin Ørmen Johnsen (H), Maria aasen-Svensrud (Ap), Ada Sofie austegard (Stine sofies Stiftelse) og Anne Lindboe (PBL) snakket om hvordan barnehagene kan bli enda flinkere på å se og hjelpe sårbare barn.

Dette er PBLs nye satsing for sårbare barn

PBL skal jobbe for at alle medlemsbarnehagene skal ha et barnas verneombud, som skal ha ekstra kompetanse om å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.

Publisert:

På PBLs landsmøte 27. og 28. mai vedtok medlemsbarnehagene i PBL en ny strategiplan for perioden 2019 til 2021. 

En av PBLs hovedsatsinger de neste to årene blir å legge til rette for at alle medlemsbarnehager er trygge for barn, med ansatte som fanger opp sårbare barn og sørger for at de får den hjelpen de trenger.

Målet er at alle medlemsbarnehager skal ha et barnas verneombud, som skal ha et spesielt ansvar for å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen.

 • Barnas verneombud skal få ekstra kompetanse om sårbare barn
 • Barnas verneombud skal føle seg trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn
 • Barnas verneombud skal være en ressursperson i barnehagen for barna, kolleger, daglig leder 
  og foreldrene

Samarbeid med Stine Sofies Stiftelse

For bistå barnehagene i dette arbeidet har PBL inngått et samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, som har utarbeidet en handlingskompetanse skreddersydd for barnas verneombud.

Senterets er kommet godt i gang med dette arbeidet og i nær fremtid skal fire utvalgte barnehager teste opplegget for første gang.

I tillegg til enkelte samlinger vil mye av kompetansen deles digitalt og et eget årshjul til barnas verneombud skal sikre at temaet alltid er i fokus. 

Ønske fra medlemmene

En undersøkelse blant medlemmene i PBL i forkant av landsmøtet viser at mange barnehager ønsker mer kompetanse om vold og overgrep mot barn. Blant annet kommer det frem at:

 • 80 prosent av medlemsbarnehagene opplever at de ansatte ikke har tilstrekkelig kompetanse til å oppdage barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep.
 • 98 prosent av barnehagelederne mener det er viktig å øke kompetansen om vold og overgrep mot barn.
 • 98 prosent mener det er viktig at det settes av tid og ressurser til dette arbeidet.
 • 93 prosent av barnehagene har vært bekymret én eller flere ganger for barn i barnehagen som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep. 4 prosentene av barnehagene har aldri vært bekymret.
 • 64 prosent av barnehagene har samtaler med barn om vold og overgrep. Mange av de som ikke gjør det, oppgir manglende kunnskap som grunn til at de ikke gjennomfører slike samtaler.
 • 37 prosent av barnehagene som har gjennomførte samtaler, har hatt bekymring for ett eller flere barn i etterkant av samtalene.
 • 98 prosent av medlemsbarnehagene mener det er viktig å øke kompetansen og vold og seksuelle overgrep mot barn. De trenger mer kunnskap for å vite hvordan de skal handle.
 • 88 prosent av medlemsbarnehagene mener det er viktig at minst én ansatt har styrket kompetanse for å se barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep.

Se seminar om satsingen

Prosjektet barnas verneombud ble lansert på PBLs landsmøte av administrerende direktør Anne Lindboe. Lanseringen var en del av et miniseminar om vold og overgrep mot barn. 

Målet er at kompetansehevingstiltakene for barnas verneombud skal være gratis for alle barnehager. Men barnehagen må selv sette av ressursene i dette viktige tiltaket. 

Fra 1. januar 2020 starter PBL og Stine Sofies Stiftelse arbeidet sammen med de første pilotbarnehagene. Etter dette vil andre barnehager fortløpende få muligheten til å delta i prosjektet.