Første test av undervingsopplegget for barnas verneombud

Tester ut undervisningen. Pedagogene Ole-Morten Glastad Mouridsen og Harald Dean har i flere måneder jobbet med innholdet til undervisningsprogrammet Styrk handlingskompetanse som skal brukes inn mot barnas verneombud.

Første test av undervingsopplegget for barnas verneombud

Pedagogene i Stine Sofies Stiftelse har i flere måneder jobbet med undervisningsopplegget for barnas verneombud. Tirsdag denne uken ble det for første gang testet på fire barnehager.

Publisert:

Totalt skal de fire barnehagene, to kommunale og to PBL-barnehager igjennom tre samlinger hvor de skal gjennomføre hele det planlagte undervisningsopplegget til barnas verneombud, før det skal piloteres ut i om lag 100 barnehager i tre utvalgte kommuner fra januar 2020.

– Det har vært veldig nyttig for oss å ha denne gjennomgangen og få direkte og konkrete innspill fra svært engasjerte barnehagefolk, sier pedagogene Harald Dean og Ole-Morten Glastad Mouridsen.

De jobber som rådgivere og foredragsholdere ved Stine Sofies Stiftelse, og har ansvaret for undervisningsopplegget til prosjektet barnas verneombud som ble lansert på PBLs landsmøte i slutten av mai.  

– Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er helt avgjørende for at vi skal få til et best mulig opplegg tilpasset de ansatte i barnehagene, for å få det mest mulig praksisnært og relevant, sier de to.

De fire barnehagene som tester undervisningsopplegget er:

 • Natvigheia barnehage, Arendal
 • Hokus Pokus barnehage, Grimstad
 • Framsyn barnehage, Lillesand
 • Eide barnehage, Grimstad

Barnas verneombud – en god tanke

– Tanken om et barnas verneombud er utrolig god. Jeg har aldri tenkt over det før, men skolene har jo helsesøster eller sosiallærer og arbeidsplassen har sitt verneombud. Hvorfor skal ikke barnehagebarna ha sitt eget verneombud med ekstra kompetanse, undrer Kirsten Dyve Samuelsen, daglig leder i Natvigheia barnehage.

Hun deltar på samlingen sammen med kollega Kari Sunde som er pedagogisk leder i barnehagen og som er tiltenkt rollen som barnas verneombud i Natvigheia.

– Alle vi som jobber i barnehagen opplever oss som barnas talsperson og skal ha et ekstra blikk for å hjelpe barna. Men å ha en person som har et ekstra ansvar og drar lasset og sørger for at alle i barnehagen har et søkelys på sårbare barn, synes jeg er en veldig god tanke. Det høres både viktig og riktig ut.

Fornøyd med opplegget. Kari Sunde og Kirsten Dyve Samuelsen i Natvigheia barnehage er én av fire barnehager som nå tester det nye undervisningsopplegget. De er kjempefornøyd med innholdet etter første av i alt tre samlinger. 

På den første samlingen fikk deltakerne blant annet presentert innholdet i styrk handlingskompetanse og rollen som barnas verneombud, og det var lagt opp til både forelesning, gruppesamtaler og individuelle oppgaver.

– Jeg var veldig spent i forkant, men så langt synes jeg dette er et veldig bra opplegg. Et utrolig viktig og interessant fagfelt som vi trenger mer kompetanse om, sier Kari Sunde.

Ser frem til fortsettelsen

Selv om Natvigheia barnehage nylig har gjennomført 12-timerskurs om vold og overgrep mot barn for alle ansatte i regi av Arendal kommune, mener Kirsten Dyve Samuelsen at undervisningsopplegget til Stine Sofies Stiftelse så langt er svært nyttig.

– Veldig spennende å få være med og teste dette opplegget, og for meg ser det veldig bra ut med gode foredragsholdere som også er veldig lydhøre på tilbakemeldinger fra oss. Jeg ser veldig frem til fortsettelsen og tror absolutt dette er noe barnehagene kan se frem til å få når den tid kommer, sier Samuelsen. 

Fakta om barnas verneombud

 • Alle medlemsbarnehagene i PBL skal ha et barnas verneombud som skal ha ekstra kompetanse på å se og hjelpe sårbare barn.
 • Barnas verneombud skal føle seg trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn
 • Barnas verneombud skal være en ressursperson i barnehagen for barna, kolleger, daglig leder og foreldrene
 • Kompetansen skal gis av Stine Sofies Stiftelse gjennom undervisningsopplegget Styrk handlingskompetanse
 • I tillegg til enkelte samlinger vil mye av kompetansen deles digitalt og et eget årshjul til barnas verneombud skal sikre at temaet alltid er i fokus
 • Målet er at kompetansehevingstiltakene for barnas verneombud skal være gratis for alle barnehager. Men barnehagen må selv sette av ressursene i dette viktige tiltaket. 
 • Fra 1. januar 2020 starter PBL og Stine Sofies Stiftelse arbeidet sammen med de første pilotbarnehagene. Etter dette vil andre barnehager fortløpende få muligheten til å delta i prosjektet. 

 Fire barnehager tester ut piloten til barnas verneombudGode diskusjoner. Deltakerne fra de fire barnehagene gir gode tilbakemeldinger etter første samling og likte godt hvordan opplegget var delt inn i forelesninger og diskusjoner i mindre grupper.