Overleverte krav om mer kompetanse på barnehagelærerutdanningen

Overleverte rapporten. Leder i pedagogstudentene, Frank Bræin overleverte rapporten til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). Anne Lindboe fra PBL og Ada Sofie Austegard fra Stine Sofies Stiftelse stiller seg bak kravet om at vold og overgrep mot barn må prioriteres i større grad på barnehagelærerutdanningen.

Overleverte krav om mer kompetanse på barnehagelærerutdanningen

Studenter lærer ikke nok om barn som utsettes for vold og overgrep på barnehagelærerutdanningen. Nå krever Pedagogstudentene sammen med PBL og Stine Sofies Stiftelse at vold og overgrep mot barn blir prioritert høyere i utdanningen.

Publisert:

Studentene er ikke fornøyde med undervisningen de får innenfor tematikken vold og overgrep mot barn, og svært mange tredjeårsstudenter opplever ikke at de har tilstrekkelig kompetanse til å se sårbare barn i barnehagen.

Det viser en undersøkelse som PBL har gjennomført i samarbeid med Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og Stine Sofies Stiftelse.

Alarmerende

Selv om flesteparten av studentene oppgir at de har undervisning om vold og overgrep mot barn, og opplever undervisningen som nyttig, oppgir en høy andel av studentene at de er misfornøyde med undervisningen de har fått. Både fordi omfanget er for lite og fordi undervisningen i liten grad har satt studentene i stand til å jobbe med tematikken når de kommer ut i barnehagen etter endt utdanning.

– Svarene studentene gir oss er svært alarmerende. Det er lovfestet gjennom rammeplan for barnehagelærerutdanningen at studentene skal ha kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan de skal sette i gang nødvendige tiltak for å hjelpe sårbare barn. Undersøkelsen viser at utdanningsinstitusjonene ikke følger opp forskriften Jeg forventer at regjeringen tar grep og sikrer at dette blir høyere prioritert i utdanningen, sier PBL-direktør Anne Lindboe.

Krever handling

Sammen med leder for pedagogstudentene, Frank Alexander Bræin og generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, overleverte Lindboe resultatene av undersøkelsen til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), med krav om mer og bedre opplæring om vold og seksuelle overgrep mot barn.

– Det må ikke være tilfeldigheter som avgjør om studentene får kompetanse og vold og overgrep mot barn, men statsråden bør sikre at alle landets barnehagelærerutdanninger har et rammeverk for omfang og innhold i opplæringen, sier Lindboe.

Nøkkeltall fra undersøkelsen

600 barnehagelærerstudenter fra hele landet har deltatt i undersøkelsen som blant annet viser følgende resultater.

  • 82 prosent av studentene har hatt en eller annen form for undervisning
  • 49 prosent har hatt mindre enn fem timer undervisning i tematikken
  • 41 prosent av studentene har ikke hatt undervisning i hvordan gjennomføre en samtale med et barn om vold og seksuelle overgrep ved bekymring
  • 63 prosent opplever at tematikken prioriteres for lite, sammenlignet med andre tema i utdanningen
  • 66 prosent svarer at de er misfornøyd med undervisningen om temaet vold og overgrep mot barn
  • 67 prosent mener de ikke har god nok kompetanse til å identifisere barn som utsettes for vold og overgrep
  • 70 prosent føler seg ikke trygg på å gjennomføre samtale med barn om vold og overgrep

Tatt imot med flagg. Statsråd iselin Nybø tok imot Ada Sofie Austegard og Anne Lindboe da de rodde i land i Oslo.  Her ventet også Frank Bræin klar med den ferske rapporten som ble overlevert statsråden. Tatt imot med flagg. Statsråd iselin Nybø tok imot Ada Sofie Austegard og Anne Lindboe da de rodde i land i Oslo. Her ventet også Frank Bræin klar med den ferske rapporten som ble overlevert statsråden.