Lovet å jobbe for å sikre finansiering til barnas verneombud

Fra venstre barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, første nestleder i KS Mette Gundersen, administrerende direltør i PBL Anne Lindboe og statssekretør i Kunnskapsdepartementet Julie Midtgarden Remen (H) under informasjonsmøtet om barnas verneombud og arbeidet for sårbare barn.

Lovet å jobbe for å sikre finansiering til barnas verneombud

Både barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og statssekretær Julie Remen (H) roste ideen om barnas verneombud og lovet å se hva de kan gjøre for å sikre finansiering gjennom statsbudsjettet for 2021.

Publisert:

Fredag arrangerte PBL og KS sammen med Stine Sofies Stiftelse informasjonsmøte om den nye storsatsingen for å hjelpe sårbare barn, Barnas verneombud, for politikere og organisasjoner.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og statssekretær Julie Remen (H) holdt begge innlegg på det halvannen times lange møtet og skrøt begge av prosjektet som de mener er viktig for å sikre at sårbare barn blir sett og får hjelp så tidlig som mulig.

Se hele informasjonsmøtet på Facebook

Klokt å stå sammen

Ropstad trakk frem at det er svært positivt at tre store aktører som PBL, KS og Stine Sofies Stiftelse går sammen om et så viktig arbeid.

– Dere er kloke som går sammen. PBL, med sin tilgang til barnehager, KS som er en dør inn til Kommune-Norge, og Stine Sofies stiftelse, som gjør en utrolig viktig innsats i dette arbeidet. Også statssekretær Julie Midtgarden Remen (H) i Kunnskapsdepartementet roste samarbeidet om Barnas verneombud. 

Sammen om sårbare barn

– Vold og overgrep mot barn er et viktig og veldig vanskelig tema. Derfor er det så bra at ulike aktører kan jobbe sammen slik som dere gjør nå. Vi har alle sett tallene, hvor utbredt det er, og vet hvor store konsekvenser vold og overgrep mot barn kan få. Da tror jeg at prosjekter som Barnas verneombud er et veldig godt eksempel på hvordan vi må jobbe for både å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn, sa hun. 

Pilotering i 2020

PBL lanserte prosjektet barnas verneombud på landsmøtet i mai 2019 sammen med Stine Sofies Stiftelse. Målet er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud, som har ekstra kompetanse på å se og hjelpe barn som utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt. I 2020 skal barnas verneombud piloteres i 120 utvalgte barnehager gjennom tre samlinger på følgende steder:

  • Bodø
  • Asker
  • Agder

Målet er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud med ekstra kompetanse på å se og hjelpe sårbare barn. Barnas verneombud skal sammen med daglig leder i barnehagen ha et spesielt ansvar for følgende områder:

  • Vold og overgrep mot barn
  • Mobbing
  • Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Ber om 30 millioner

I første omgang er det vold og overgrep som skal prioriteres i kompetansehevingen, og det er Stine Sofies Stiftelse som har utviklet undervisningsopplegget som nå skal piloteres. I 2021 er målet at man skal starte opplæringen av barnas verneombud for fullt over hele landet.  

Kostnadene til satsingen anslås å være ti millioner kroner hvert år de neste tre årene. Selv om verken Ropstad eller Remen kunne eller ville forskuttere penger over neste års statsbudsjett, lovet de å ta med seg satsingen tilbake til sine respektive departementer.

– Selv om vi samarbeider, så ligger dette inne under Kunnskapsdepartementet. Men vi tar det med oss som et innspill i budsjettprosessen. Det å jobbe mot vold og overgrep handler ikke om prosjekter, men om en samfunnsendring og et vedvarende arbeid. Så jeg har stor tro på dette, sa barne- og familieministeren.