Stine Sofies Stiftelse og PBL samlet for å arbeide med barnas verneombud

Gode planleggingsdager. PBL og Stine Sofies Stiftelse har hatt to gode arbeidsdager på øya Fleinvær utenfor Bodø med f.v. Cathrine Berntsen, prosjektleder Kari Vold Jensen, Harald Dean, Iris Lyngmo, prosjektleder Erik S. Oksavik, Ole-Morten Glastad Mouridsen og Eva Kvelland.

Gode planleggingsdager for barnas verneombud. PBL og Stine Sofies Stiftelse har hatt to gode arbeidsdager på øya Fleinvær utenfor Bodø med f.v. Cathrine Berntsen, prosjektleder Kari Vold Jensen, Harald Dean, Iris Lyngmo, prosjektleder Erik S. Oksavik, Ole-Morten Glastad Mouridsen og Eva Kvelland.

Stine Sofies Stiftelse og PBL samlet for å arbeide med barnas verneombud

Arbeidet med barnas verneombud begynner nå å ta form. Undervisningen er ferdig spikret og oppstart for pilotbarnehagene er fastsatt til begynnelsen av januar neste år.

Publisert:

– Vi har hatt to meget gode arbeidsdager hvor vi har fått jobbet utrolig godt med prosjektet sammen, og vi er nå klare for å sette i gang piloten i tre kommuner rett over nyttår, sier prosjektleder for barnas verneombud, Kari Vold Jensen.

Les mer om barnas verneombud.

Hvilke tre kommuner som er med i piloten er det ifølge Jensen for tidlig å gå ut med.

– Men det er rett rundt hjørnet, lover hun. 

Tryggere på samtalene

Stine Sofies Stiftelse står bak undervisningen av barnas verneombud gjennom et pedagogisk treningsprogram satt sammen av stiftelsens pedagoger som har fått navnet Stine Sofie Barnehagepakke.

– Det er et helhetlig støttesystem for barnehageansatte for å trygge dem i rollen sin og for at de skal gjøre enda bedre jobb med å se og hjelpe barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep, forteller prosjektleder i Stine Sofies Stiftelse, Erik S. Oksavik.  Det er også viktig for oss å nå hele sektoren. Både kommunal og privat sektor.

Gode økter Det har vært mange gode økter om arbeidet rundt barnas verneombud og Stine Sofie Barnehagepakke.  Gode økter Det har vært mange gode økter om arbeidet rundt barnas verneombud og Stine Sofie Barnehagepakke.

Det er totalt satt av tre samlinger i pilotperioden i løpet av ett år gjennom Stine Sofie Barnehagepakke. Ett av de viktigste temaene de barnehageansatte skal igjennom, er å bli tryggere på å gjennomføre samtaler med barn.

Samling med Stine Sofies Stiftelse og PBL

 Tidligere snakket vi ikke med barna om døden. Det gjør vi i dag. Det skal være like naturlig å snakke med barna om vold og overgrep. Men vi ser at enkelte ansatte finner slike samtaler krevende og gjennom Stine Sofies Barnehagepakke er målet å gjøre dem tryggere på å snakke med barna om vold og seksuelle overgrep. Vi kommer blant annet til å øve mye på ulike caser, sier Oksavik.

Deltar på Barnehage 2020

På den to dager lange samlingen til PBL og Stine Sofies Stiftelse ble det også arbeidet med andre viktige tiltak i forkant av oppstarten for barnas verneombud.

Deriblant ble det sett på ulike digitale kommunikasjonsløsninger for å få på plass en felles plattform til alle barnas verneombud. I tillegg skal PBL og Stine Sofies Stiftelse presentere Stine Sofie Barnehagepakke og barnas verneombud på konferansen Barnehage 2020 som arrangeres på Lillestrøm 6. og 7. mai neste år.

 Her planlegger vi også en egen sesjon om den viktige samtalen med barn om vold og overgrep. I tillegg er det bestemt at Stine Sofie Barnehagepakka og barnas verneombud skal delta på Arendalsuka – Norges største samlingspunkt for politikere fra hele landet. 

Samling med Stine Sofies Stiftelse og PBL