Første samling for barnas verneombud gjennomført i Bodø

Første samling for barnas verneombud gjennomført i Bodø

Torsdag fikk 100 ansatte fra 50 barnehager i Bodø være med på den aller første samlingen for barnas verneombud. - Dette er en gavepakke til alle barn i Bodø, sier barnehagefaglig rådgiver Elin Elstad Karlsen.

Publisert:

Det er Stine Sofies Stiftelse som gir barnas verneombud første delen av kompetansen gjennom Stine Sofie Barnehagepakke, som er et opplæringsprogram gjennom tre dagssamlinger. I tillegg til Bodø skal et utvalg barnehager i Asker og Agder igjennom den samme piloteringen med oppstart henholdsvis 6. og 14. februar.   

I Bodø har styrer og en pedagog fra alle private og kommunale barnehager i kommunen deltatt på denne historiske satsingen. En av deltakerne på samlingen, Øystein Gjønnes, fra Vågønes musikk- og friluftsbarnehage var veldig fornøyd etter første dag.

– Vi har jobbet bra med dette temaet tidligere, men nå skal vi bli enda bedre. Selv om jeg ikke nødvendigvis har lært så mye nytt i dag, har jeg blitt mer bevisst. Spesielt på det å ta barna på alvor når de forteller noe. Vi skal lytte og stille spørsmål, sier Gjønnes som er barnas verneombud i Vågønes barnehage.

Øystein Gjønnes

Gode tilbakemeldinger

Pedagoger i Stine Sofies Stiftelse har jobbet med å utvikle Stine Sofie Barnehagepakke i nærmere to år. For foredragsholderne Harald Dean og Ole Morten G. Mouridsen var det stort å endelig kunne starte den aller første samlingen i en fullsatt konferansesal i PBL-huset i Bodø.

– Det er veldig gledelig å se at det opplegget vi har brukt lang tid på å utvikle ser ut til å treffe barnehagene godt. Vi har fått tilbakemeldinger om at dette opplegget passer inn i en barnehagehverdag og at det går rett inn i inkluderende barnehage- og skolemiljø.  De tilbakemeldingene er vi veldig fornøyde med, sier de to.

Harald og Ole Morten

Mange av deltakerne, deriblant Øystein Gjønnes, trakk frem at foredragsholderne fra Stine Sofies Stiftelse var flinke til å behandle et sårt og vanskelig tema på en god måte.

– Jeg var forberedt på at dette kom til å bli en tung dag, men foredragsholdere klarte med en imponerende balansekunst å gjøre et alvorlig tema lystbetont. De er trygg på hva de formidler og hadde mange interessante vinklinger og fine overganger i det de presenterte, sier Gjønnes.

Han ser frem til å kunne ta fatt på den nye rollen sin i barnehagen.

– For meg blir det viktig å formidle budskapet videre til de andre i barnehagen og få de andre med på dette arbeidet. Det føler jeg meg trygg på at jeg skal klare, for vi har fått veldig tydelige verktøy som vi kan ta med tilbake til barnehagen. Så ser jeg med glede frem til fortsettelsen med to nye samlinger i løpet av 2020, sier han.

Lover å dra prosjektet videre

Elin Elstad Karlsen, barnehagefaglig rådgiver ved barnehagekontoret i Bodø kommune, var full av lovord etter første samling og tror barnas verneombud vil bli et løft for barnehagene i Bodø.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger fra barnehagene om at det er ønskelig med økt kompetanse på vold og overgrep. Spesielt når det gjelder å håndtere saker som oppstår og hvordan barnehagene skal gå frem. Gjennom dette prosjektet er jeg overbevisst om at vi får et tryggere personale som gjør dem bedre i stand til å håndtere slike saker på en god og forsvarlig måte. Samtidig får vi personale som blir trygge på å ta opp tematikken vold og overgrep og som både kan forebygge og avdekke. 

Elin Karlsen

Allerede på første samling fikk Karlsen mange tilbakemeldinger fra deltakerne som synes opplegget var nyttig, bra og viktig og at de gleder seg til å komme i gang med arbeidet.

Så må jeg bare si at barnas verneombud er et fantastisk flott ord og dette er en gavepakke til alle barn i Bodø. Vi er heldige som får være med på dette og jeg kan love at kommunen skal følge opp dette arbeidet i etterkant. For dette skal holdes varmt i alle barnehagene i Bodø, sier Karlsen.