Styring og finansiering av private barnehager

Styring og finansiering av private barnehager

Onsdag 1. november la regjeringen frem forslag til nytt regelverk for private barnehager. PBL mener flere av regjeringens forslag vil forsterke den allerede betydelige usikkerheten i sektoren.

Forslaget er et angrep på likebehandlingen og forutsigbarheten, og det svekker foreldrenes rett til å velge barnehage.

Forslaget har vært på høring, og frist for å sende høringssvar var 1. februar 2024. 

Les høringssvaret fra PBL og se innsendte høringssvar.

På denne siden vil du bli holdt løpende orientert om hva som skjer.

Se film som kort forklarer forslaget og konsekvensene