Slik rammer lovforslaget familiene, barnehagene og kommunene

Slik rammer lovforslaget familiene, barnehagene og kommunene

Regjeringen har lagt frem forslag til nytt regelverk for private barnehager. Her forklarer vi hvordan lovforslaget svekker foreldrenes valgfrihet, avvikler likebehandlingen i sektoren og gir kommunene flere oppgaver og mer risiko! Høringsfristen var 1. februar, og det har kommet inn svært mange høringssvar.

PBL forklarer her hvorfor forslaget vil ha negative konsekvenser for alle berørte parter.

Eksempler på høringssvar fra kommuner, foreldre og barnehager

Ålesund kommune (Vedtatt 23. januar 2024)

Lillestrøm kommune (vedtatt 17. januar 2024)

Sarpsborg kommune (vedtatt 18. januar 2024)

Samarbeidsutvalget (SU) i Suttestad barnehage

Samarbeidsutvalget (SU) Læringsverkstedet Støtvigenga barnehage

Foreldre (Robin og Maria Holm Pedersen)

Barnehage - Trio barnehager AS

Les flere høringssvar

Se film som kort forklarer forslaget og konsekvensene