Stå opp for din barnehage

Stå opp for din barnehage

Regjeringen vil svekke foreldrenes valgfrihet og åpne for forskjellbehandling av barn og barnehager. Dette vil gå ut over mange populære og gode barnehagetilbud landet over. Vi håper du vil engasjere deg for ditt barn og din barnehage!

Forslaget fra regjeringen

Regjeringen har fremmet forslag til styring og finansiering av private barnehager. Blant annet vil forslaget:

 1. Svekke foreldrenes mulighet til å velge barnehage til sitt barn. 
 2. Åpne for forskjellsbehandling av barn og barnehager ved å fjerne nasjonale regler for likebehandling.
 3. Gi kommunen mer makt over driften av private barnehager, for eksempel ved å bestemme nivå på kostpenger

Se film som kort forklarer forslaget og konsekvensene

Over 10.000 engasjerte foreldre

Marianne Borgenvik Kveseth har to barn i en barnehage på Lillehammer. Hun opprettet våren 2023 en underskriftskampanje for å sikre foreldrenes valgfrihet. For Marianne er det svært viktig å få velge barnehage selv. Det er det tydeligvis også for mange andre foreldre, og hennes initiativ har allerede fått støtte fra over 10.000 andre foreldre. 

kampanjensiden skriver Marianne blant annet:

«Vi foreldre som står bak dette oppropet, vil kjempe for at vår valgfrihet ikke svekkes, at vi viser viktigheten med selv å kunne bestemme hvem som skal gi omsorg og trygghet til våre barn og hvor deres grobunn for andre relasjoner skal være. Vi vet best hvilken barnehage som passer våre barn og familiens livssituasjon.»

Hva kan du gjøre? 

 1. Skriv høringssvar til regjeringen. Se under for hvordan det gjøres. 
 2. Engasjer deg i Mariannes kampanje på Facebook og signer kampanjen
 3. Lag din egen video, inspirert av videoen fra Mariannes barnehage

Så enkelt skriver du høringssvar: 

 1. Skriv din mening om den foreslåtte lovendringen (ditt høringssvar). Det trenger ikke være langt, men må peke på hva du mener er problematisk med forslaget. 
 2. Fyll ut hvem du svarer som (de fleste svarer kanskje som privatperson, men man kan også svare på vegne av en organisasjon eller bedrift). Du må også legge inn din kontaktinformasjon. 
 3. Du får så en oppsummering av ditt svar.
 4. Du sender inn høringssvaret.

Slik sender du inn høringssvar

 

Her sender du inn høringssvar

Forslag høringssvar

Eksempler på momenter som PBL mener er viktig, og kan tas med i høringssvaret.

 • Familiene vet best hvilke barnehager som best dekker barnas og familienes behov. Derfor bør foreldrenes valg av barnehage få avgjøre hvilke barnehageplasser som skal bestå.
 • Kommunen er til for familiene – ikke omvendt. Innbyggernes behov må stå i sentrum for utviklingen av velferdstilbud.
 • Foreldre forventer at barnehagen deres barn går i ikke blir forskjellsbehandlet. Derfor må det være klare, nasjonale regler som sikrer likebehandling.
 • Foreldre vil ha muligheten til å velge den barnehagen som de har tillit til – ikke den barnehagen som kommunen mener de skal bruke. 

Hør podcast med Marianne og Madeleine 

Hør podcast hvor Marianne Borgenvik Kveseth og Madeleine Reiersølmoen, begge mødre med barn i barnehage, fortelle om overleveringen av underskiftene til statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i Kunnskapsdepartementet og om kampanjen «Mitt barn – mitt valg».


Mer om forslagene

I det nye lovforslaget legger regjeringen opp til mer kommunal styring av barnehagesektoren. Noen av forslagene som regjeringen legger frem i sitt 213 sider lange høringsnotat er: 

 • Gi kommunene adgang til å redusere antall plasser i private barnehager hvert tiende år. Et nedtrekk i antall plasser kan skje uavhengig av hvor mange søkere det er til barnehagen. Kommunen skal varsle om reduksjon i antall plasser minst to år før endringen trer i kraft.  
 • Fjerne de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager og erstatte det med kommunale forskrifter. Dette inkluderer lokale regler for beregning av pensjonstilskudd og eiendomstilskudd (tidligere kapitaltilskudd). 
 • Gi kommunene rett til å bestemme minimum antall timer åpent daglig, og maksimalt antall uker feriestengt, i private barnehager. 
 • Gi kommunene rett til å stille vilkår (for eksempel om profil eller driftsform) ved godkjenning av nye private barnehager. 
 • Gi kommunene rett til å sette et tak for hvor mye private barnehager kan ta i kostpenger. 
 • Gi kommunene mulighet til å ha egne forskrifter om prioriteringer av barn ved opptak.  

Les mer om forslaget

Webinar 

I dette webinarer forklarer Espen Rokkan i PBL hva slags konsekvenser regjeringens lovforslag vil kunne ha for foreldre med barn i private barnehager.