Informasjonsmateriell beregnet for ansatte og foreldre 

Informasjonsmateriell beregnet for ansatte og foreldre 

For at barnehagene enklere skal kunne informere ansatte og foreldre om regjeringens lovforslag, har PBL utarbeidet en del informasjonsmateriell. Vi oppfordrer medlemsbarnehagene til å ta i bruk materiellet og bidra til engasjement rundt denne viktige saken.

PBL har utarbeidet en del materiell for å informere om lovforslagene og høringen.

Noe av dette kom i form av helt korte budskap tilpasset sosiale medier. 

Disse budskapene er i høringsperioden publisert på PBLs Facebook-side, og både medlemsbarnehager, ansatte og foreldre ble oppfordret til å dele postene i sine nettverk.

Webinarer for ansatte og foreldre

Til foreldre og ansatte som ønsker å sette seg litt mer grundig inn i saken, har PBL laget to webinarer – ett tilpasset foreldre og ett tilpasset ansatte – som barnehagen for eksempel kan vise i forbindelse med personalmøter, foreldremøter og SU-møter. 

I webinarene går direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan, gjennom noen av de viktigste spørsmålene knyttet til lovforslaget. 

Innholdet kan også være nyttig for daglig ledere og barnehagestemmer som ønsker å gjøre seg mer trygge på noe av innholdet i lovforslaget – og på hvorfor PBL er kritisk til disse forslagene. 

Hvert av webinarene har en spilletid på om lag 20 minutter. 

Webinar for ansatte

Webinar for foreldre

På bakgrunn av ønsker fra medlemsbarnehager, har PBL også laget forslag til budskap som barnehagene kan sende ut til ansatte og foreldre på e-post.

PBLs budskap kan gjerne kombineres med barnehagens egne betraktninger over egen situasjon dersom regjeringens lovforslag blir vedtatt.

E-post til ansatte (krever innlogging)

E-post til foreldre (krever innlogging)