Les lovforslaget, innsendte høringssvar og se tidslinje