Tidslinje

Tidslinje

Politisk prosess og tidslinje - nytt lovverk for styring og finansiering av private barnehager

Veien frem til nytt lovverk for private barnehager er delt i flere faser. Det ligger an til å bli to høringsrunder før det foreligger en lovproposisjon. Her finner du tidslinjen slik PBL har oppfattet den. 

Høringsnotat fra regjeringen

Regjeringen publiserer høringsnotat med forslag til nytt regelverk for private barnehager. PBL mener flere av regjeringens forslag vil forsterke den allerede betydelige usikkerheten i sektoren.

Høringsfrist

Lovproposisjon kapittel 15-17

Vår 2024

Lovproposisjon legges frem om høringsnotatets kapittel 15-17 (unntaksbestemmelser, selvstendig rettssubjekt og tilleggsvirksomhet etc.) Behandles på Stortinget før sommerferien.

Nytt høringsforslag?

Høsten 2024

Det er ventet, men ikke sikkert, at regjeringen vil komme med revidert lovforslag i et nytt høringsnotat høsten 2024.

Lovproposisjon

Vinter/vår 2025

Lovproposisjonen legges mest sannsynlig frem for Stortinget vinteren/våren 2025.

Behandling i Stortinget

Vår/sommer 2025

Lovproposisjonen blir behandlet på Stortinget.

Stortingsvalg

Høst 2025

Ikrafttredelse

Nytt regelverk for barnehagene vil først tre i kraft og være gjeldene fra tidligt 1. januar 2026, slik løpet er lagt opp nå.