Send inn høringssvar til regjeringen

Send inn høringssvar til regjeringen

Onsdag 1. november la regjeringen frem forslag til nytt regelverk for private barnehager. PBL mener flere av regjeringens forslag vil forsterke den allerede betydelige usikkerheten i sektoren. Les her hva konsekvensene av forslaget er, og hva du kan gjøre for å sikre gode barnehagetilbud også i fremtiden.

Regjeringen har lagt frem et forslag til ny styring og finansiering av private barnehager.

Er du forelder?

Engasjer deg her

Se film som kort forklarer forslaget og konsekvensene

Forslaget vil:

 • Gi kommunene adgang til å redusere antall plasser i private barnehager hvert tiende år. Et nedtrekk i antall plasser kan skje uavhengig av hvor mange søkere det er til barnehagen. Kommunen skal varsle om reduksjon i antall plasser minst to år før endringen trer i kraft.  
 • Fjerne de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager og erstatte det med kommunale forskrifter. Dette inkluderer lokale regler for beregning av pensjonstilskudd og eiendomstilskudd (tidligere kapitaltilskudd). 
 • Gi kommunene rett til å bestemme minimum antall timer åpent daglig, og maksimalt antall uker feriestengt, i private barnehager. 
 • Gi kommunene rett til å stille vilkår (for eksempel om profil eller driftsform) ved godkjenning av nye private barnehager. 
 • Gi kommunene rett til å sette et tak for hvor mye private barnehager kan ta i kostpenger. 
 • Gi kommunene mulighet til å ha egne forskrifter om prioriteringer av barn ved opptak.  

Konsekvensene

 1. Foreldrenes rett til å velge barnehage svekkes
 2. Nasjonale regler for likebehandling avvikles
 3. Staten skyver ansvaret for barnehagene over på hver enkelt kommune

Les mer om forslaget og konsekvensene

Hva kan du gjøre? 


Skriv høringssvar

Skriv din mening om den foreslåtte lovendringen (ditt høringssvar). Det trenger ikke være langt, men må peke på hva du mener er problematisk med forslaget. Obs! Hvis du leverer høringssvar «uten merknad» betyr det at du forholder deg nøytral til høringssvaret. Du må skrive et svar for at det skal registreres hvorvidt du støtter eller ikke støtter forslaget. 

Eksempler på momenter som PBL mener er viktig, og kan tas med i høringssvaret:

 • Familiene vet best hvilke barnehager som best dekker barnas og familienes behov. Derfor bør foreldrenes valg av barnehage få avgjøre hvilke barnehageplasser som skal bestå.
 • Kommunen er til for familiene – ikke omvendt. Innbyggernes behov må stå i sentrum for utviklingen av velferdstilbud.
 • Foreldre forventer at barnehagen deres barn går i ikke blir forskjellsbehandlet. Derfor må det være klare, nasjonale regler som sikrer likebehandling.
 • Foreldre vil ha muligheten til å velge den barnehagen som de har tillit til – ikke den barnehagen som kommunen mener de skal bruke. 

Fyll ut hvem som sender høringssvaret (de fleste svarer kanskje som privatperson, men man kan også svare på vegne av en organisasjon eller bedrift). Du må også legge inn din kontaktinformasjon. 

Du får så en oppsummering av ditt svar og kan sende inn.

Slik sender du inn høringssvar

 

Eksempler på innsendte høringssvar: 

Samarbeidsutvalget (SU) i Suttestad barnehage

Samarbeidsutvalget (SU) Læringsverkstedet Støtvigenga barnehage

Foreldre (Robin og Maria Holm Pedersen)

Barnehage - Trio barnehager AS

Her sender du inn høringssvar 


Skriv leserinnlegg eller engasjer deg i sosiale medier

Skriv et leserinnlegg til din lokalavis, der du oppfordrer lokale politikere til å engasjere seg mot å svekke foreldrenes frihet til å velge barnehage for sitt barn.

Skriv om hva nettopp din barnehage betyr for deg, og hva det ville betydd for deg eller din barnehage om kommunen skulle få overstyre foreldrenes valg.

Du kan også fortelle med ord eller med video hva du som forelder eller ansatt setter mest pris på ved din barnehage/din arbeidsplass i sosiale medier. 


Engasjer deg i foreldrekampanje

Marianne Borgenvik Kveseth har to barn i en barnehage på Lillehammer. Hun opprettet våren 2023 en underskriftskampanje for å sikre foreldrenes valgfrihet. For Marianne er det svært viktig å få velge barnehage selv. Det er det tydleigvis også for mange andre foreldre, og hennes initiativ har allerede fått støtte fra over 10.000 andre foreldre. 

På kampanjensiden skriver Marianne blant annet:

«Vi foreldre som står bak dette oppropet, vil kjempe for at vår valgfrihet ikke svekkes, at vi viser viktigheten med selv å kunne bestemme hvem som skal gi omsorg og trygghet til våre barn og hvor deres grobunn for andre relasjoner skal være. Vi vet best hvilken barnehage som passer våre barn og familiens livssituasjon.»

Signer kampanjen

Bli med i Mariannes Facebookgruppe