Foreldreundersøkelsen: Dette mener foreldrene om private og kommunale barnehager

Foreldreundersøkelsen: Dette mener foreldrene om private og kommunale barnehager

Foreldre i norske barnehager er veldig fornøyde med tilbudet til sitt barn, og igjen viser undersøkelsen at foreldre i private barnehager er litt mer fornøyde enn foreldre i kommunale barnehager.

Publisert:

Tirsdag ble årets utgave av Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse publisert. Og konklusjonen er den samme som i tidligere undersøkelser: Foreldres totale tilfredshet med barnehagetilbudet holder seg stabilt. Og aller mest fornøyd er foreldre med barn i private barnehager. 

Se hele undersøkelsen (ekstern lenke til Udir)

Foreldre scorer særlig høyt på spørsmål som angår barnets trivsel og trygghet på personalet. 97 prosent av foreldrene svarer positivt på disse spørsmålene. Nesten like mange foreldre opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov, og at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter. Bare én prosent av foreldrene svarer at barnet ikke trives i barnehagen.


På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?», gir norske foreldre sin barnehage scoren 4,5 av 5 oppnåelige. Kommunale barnehager får scoren 4,4, mens private barnehager får 4,6 akkurat slik den har vært de siste årene.

Private litt bedre

Foreldrene har svart på totalt 29 spørsmål innenfor ni ulike tema. På 23 av disse oppnår de private barnehagene en litt høyere poengsum enn de kommunale. På de øvrige er tilfredsheten helt lik.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) roser eiere, ledere og andre ansatte i barnehagene for den jobben som gjøres i barnehagene hver dag. Det ligger mye hardt arbeid bak tallene, og spesielt biter hun seg merke i at foreldre i private barnehager i større grad opplever en tilfredsstillende bemanningstetthet enn det foreldre i kommunale barnehager gjør.

– Når vi vet at mange av våre medlemsbarnehager har slitt med å få endene til å møtes på grunn av manglende finansiering av bemanningsnormen, sier det mye om hvor langt de har strukket seg. Vi vet også at sykefraværet i private barnehager er lavere enn i kommunale barnehager. Det kan også være medvirkende til at foreldre opplever at bemanningen er stabil og tilfredsstillende, sier Lindboe.  

Systematisk forskjell

Resultatene fra foreldreundersøkelsen bygger for øvrig opp under EPSI Ratings måling som ble presentert i desember og alle andre kjente foreldreundersøkelser ti år tilbake i tid.

– Vi ser igjen at de private barnehagene gjør det bra på foreldreundersøkelser. Forskjellen på tilfredsheten med de private og de kommunale er ikke nødvendigvis så stor, men den er systematisk, og den står seg over tid, sier Anne Lindboe.

Barnehagens lokaler og mattilbud

Høyest score gir spørsmålet om barnet trives i barnehagen. Der får både de kommunale og de private barnehagene 4,8 poeng. Det er størst forskjell mellom kommunale og private barnehager på foreldres tilfredshet med barnehagens lokaler og mattilbud. Lavest score i hele undersøkelsen får mattilbudet i kommunale barnehager med 3,7 poeng, mens foreldre i private barnehager gir 4,3 poeng på mattilbudet.

Kategorier

Snitt alle

Kommunale

Private

Ute- og innemiljø

4,1

4

4,2

Relasjon mellom barn og voksen

4,5

4,4

4,6

Barnets trivsel

4,7

4,7

4,8

Informasjon

4,3

4,2

4,3

Barnets utvikling

4,6

4,6

4,7

Medvirkning

4,2

4,2

4,3

Henting og levering

4,4

4,3

4,4

Tilvenning og skolestart

4,5

4,4

4,5

Tilfredshet

4,5

4,4

4,6

Total tilfredshet

4,5

4,4

4,6


Fakta om Foreldreundersøkelsen

  • 173.794 foreldre har mottatt undersøkelsen. Av disse har 124.579 foreldre deltatt. Dette representerer 64 prosent av barn som går i barnehage.
  • Svarprosent: 72 prosent av de inviterte foreldre har svart. 69 prosent fra de kommunale og 74 prosent fra de private barnehagene.
  • 3067 av 5152 ordinære barnehager har deltatt. Av disse er 1640 private og 1427 kommunale.
  • Barnehager i 262 kommuner har deltatt. Det er noe lavere enn i 2018
  • Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre foreldreundersøkelsen.
  • Undersøkelsesperioden var 1. november til 20. desember.