Stor tilfredshet med barnehagene

Stor tilfredshet med barnehagene

Tilfredsheten med norske barnehager er fortsatt stor, og de private barnehagene scorer nok en gang bedre enn de kommunale.

Publisert:

Det viser ferske tall fra innbyggerundersøkelsen til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) for 2017, hvor tilfredsheten med totalt 22 ulike offentlige tjenestetilbud er målt. Alt i alt kommer barnehagesektoren på en tredjeplass, kun slått av bibliotek og fastlege

  • Bibliotek 88 av 100 poeng
  • Fastlege 86 av 100 poeng
  • Barnehage 81 av poeng

Private hever snittet

Dersom du skiller på tilfredsheten mellom private og kommunale barnehager, blir differensen betydelig. Mens foreldre i private barnehager gir 86,6 poeng på totalt tilfredshet, får de kommunale barnehagene 78 av 100 mulige poeng.

Foreldre i private barnehager er stort sett veldig fornøyd og har stor tillit til barnehagen sin. De opplever at barnet er i trygge hender og blir godt ivaretatt både pedagogisk og sosialt. 

Foreldrene er spurt om å svare på i alt 57 ulike tilfredshetsspørsmål og de private barnehagene scorer høyest på 56 av spørsmålene. Det er kun på spørsmålet om tilfredsheten med avstand til barnehagen at de kommunale barnehagene så vidt scorer bedre enn de private.

I mange av spørsmålene er det til dels betydelig forskjell i tilfredsheten mellom private og kommunale barnehager. Spesielt gjelder dette spørsmål knyttet til:

  • Barnehagebygget
  • Mattilbudet
  • Informasjon
  • Bemanning
  • Mobbing

Trygghet og tillit

Foreldre med barn i private barnehager er betydelig mer tilfreds når det gjelder stabilitet i personalet og antall voksne i barnehagen. I tillegg opplever de at private barnehager i mye større grad kan forhindre mobbing og tilpasse tilbudet etter barnets behov. Aller mest fornøyd er foreldrene når det gjelder ansattes omsorg for barnet, og evnen til å behandle barnet med respekt.

Lavest scorer både de kommunale og private barnehagene når det gjelder klagemulighet og behandling av klage. Men her finner vi også den største forskjellen i tilfredsheten.

På topp åtte år på rad

Undersøkelsen fra Difi viser at tilfredsheten med norske barnehager generelt har økt siden de tre forrige målingene i 2010, 2013 og 2015.

Tallene for 2017 er den høyeste scoren private barnehager noen gang har fått, med en økning for de private barnehagene med 1,9 poeng, mens de kommunale har en reduksjon på 1,5 poeng

For private barnehager er målingen fra Difi en bekreftelse på tidligere undersøkelser. For helt siden den første tilfredshetsmålingen i private barnehager og kommunale barnehager ble gjennomført av Kunnskapsdepartementet i 2009, har de private barnehagene toppet alle målinger – mange av dem med til dels stor margin.