PBL etter ny måling: Private barnehager gir mer velferd for skattepengene

PBL etter ny måling: Private barnehager gir mer velferd for skattepengene

Norske foreldre er fortsatt svært godt fornøyde med barnehagene sine. Og på alle områder scorer private barnehager litt bedre enn kommunale barnehager, viser en fersk undersøkelse fra EPSI Rating Norge.

Publisert:

– Dette er ellevte året på rad at vi ser dette, så jeg er ikke overrasket. Like fullt er det et gledelig klapp på skulderen til alle der ute som hver dag gjør en fantastisk innsats for barna våre.

Det sier administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Anne Lindboe om undersøkelsen som ble offentliggjort onsdag morgen.

Mye bedre enn barneskolen

Hvert år siden 2009 har EPSI Rating Norge utført spørreundersøkelser om tilfredsheten med private og kommunale barnehager, samt resten av utdanningsløpet.

I årets undersøkelse kommer barnehagesektoren totalt ut med 78,0 poeng. Dette er en liten nedgang sammenlignet med fjoråret.

Men tilfredsheten med barnehagene er fortsatt svært høy. Til sammenligning oppnår norske barneskoler 65,8 poeng i sin del av undersøkelsen.

Norske barnehager kommer også bedre ut enn barnehagene i Danmark og Sverige.

Høyest score på alt

Tallene fra EPSI Ratings 2019-undersøkelse viser de at private barnehager kommer litt bedre ut enn kommunale barnehager, slik de har gjort i alle undersøkelser siden 2009.

De private barnehagene får 80,6 poeng, mens de kommunale barnehagene får 75,2.

«Foreldre med barn i private barnehager har generelt høyere forventninger til tjenesten, men analysen viser at de private barnehagene får den beste tilbakemeldingen på alle 27 hovedspørsmål», skriver EPSI Rating Norge i en pressemelding.

Ifølge EPSI er tallene godt innenfor feilmarginen. Målingen viser med 95 prosent sikkerhet at foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Utspørringene om barnehage er utført i november av Norstat blant 471 foreldre med barn i barnehage, og med en 50/50-fordeling mellom private og kommunale barnehager.

Mer velferd for skattepengene

Anne Lindboe påpeker at kommunene bruker mindre penger på en privat barnehageplass enn en barnehageplass i kommunal regi.

– Private barnehager gir ansatte lønns- og pensjonsvilkår som er fullt konkurransedyktige med det som du finner i offentlige barnehager. Private barnehager har gjennomgående lavere sykefravær enn kommunale barnehager. Når tjenestene også har litt mer fornøyde brukere, indikerer det at private barnehager gir mer velferd for skattepengene, sier Anne Lindboe.

Best på mat og kosthold

Mellom private og kommunale barnehager er forskjellen størst på områdene mat og kosthold, kvaliteten på lokaler og utstyr, kvaliteten på uteaktiviteter og turer, samt om barnehagen er nytenkende og innovativ.

– Det er kanskje som forventet at private scorer bedre på mat og kosthold ettersom private barnehager i snitt opererer med litt høyere kostpenger. Men der forskjellen er aller størst, er på spørsmål om mat og kosthold målt opp mot det du betaler. Det betyr at private barnehager ikke bare har et bra mattilbud, men også får mer ut av pengene, sier Anne Lindboe.

Hun mener det også er interessant å merke seg at foreldre til barn i private barnehager opplever bemanningen som bedre enn foreldre til barn i kommunale barnehager. Dette til tross for at kommunene i snitt rapporterer høyere bemanning enn private.

– Det indikerer at private barnehager organiserer arbeidet på en annen måte og at de ansatte kanskje er mer til stede med barna. Og så er det kanskje et resultat av lavere sykefravær i private enn kommunale barnehager, sier Lindboe.

Advarer mot kutt

Tidligere i høst presenterte OECD tall som viste at 97 prosent av alle ansatte i norske barnehager er fornøyde med jobben sin. Nå kommer nye tall fra EPSI Rating som nok en gang viser at foreldre gjennomgående er fornøyde med barnehagene sine.

– Vår sektor fungerer bedre enn de aller fleste. Derfor er det grunn til å advare mot regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager uten å se det i sammenheng med hva vi risikerer å miste, sier Anne Lindboe.

Hun understreker at foreldreundersøkelser alene ikke gir noe godt uttrykk for om det er høy kvalitet i barnehager eller ikke:

– Men samtidig er det viktig å lytte til familienes opplevelse av barnehagetilbudet. I mangel av bedre kvalitetsindikatorer, kan vi ikke se bort fra de indikatorene vi faktisk har, sier Anne Lindboe.