Aldri vært mer fornøyd med private barnehager

Aldri vært mer fornøyd med private barnehager

Barnehagene i Norge får nok en gang veldig gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Foreldre med barn i private barnehager er mest fornøyde med tilbudet, og har faktisk aldri vært mer fornøyde enn i år.

Publisert:

Det viser helt nye tall fra ratingbyrået EPSI Norge som har målt tilfredsheten med ulike deler av utdanningsløpet, barnehagene inkludert. Ingen er så fornøyde med tilbudet som barnehageforeldrene og helt på topp finner vi foreldre med barn i private barnehager. 

– Norske barnehager leverer gjennomgående et tilbud med høy kvalitet og jeg vil rette en stor takk til alle barnehageansatte der ute som gjør en fantastisk jobb hver dag til det beste for barna våre, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

10 år med foreldreundersøkelse

Det er tidende året EPSI gjennomfører tilfredshetsundersøkelsen der et tilfeldig utvalg foreldre med barn i private og kommunale barnehager er intervjuet på telefon.

Barnehagene utmerker seg positivt sammenlignet med andre tjenester. Ingen andre deler av utdanningsløpet får like gode tilbakemeldinger som barnehagene.

I alle år har tilfredsheten vært høyere i de private barnehagene. Ikke siden 2009 har forskjellen i tilfredsheten mellom private og kommunale barnehager vært større.

EPSIs undersøkelse viser at foreldrene gjennomgående opplever at det er høy kvalitet i barnehagene og vi får nok en gang bekreftet at private barnehager ikke er noe dårligere enn kommunale. Tvert imot er tilfredsheten høyere med de private og vi ser at avstanden mellom offentlig og privat øker i år, sier Anne Lindboe – og legger til:

– Politisk er det en stor debatt om private barnehager og flere prøver å svekke posisjonen til de private barnehagene. Samtidig er foreldrene mer fornøyde enn noen gang, ifølge denne undersøkelsen. Det er et stort paradoks som motstanderne av private barnehager bør ta innover seg.

God bemanning

De private barnehagene scorer bedre enn de kommunale barnehagene på samtlige spørsmål, bortsett fra ett spørsmål om forventningene til det pedagogiske innholdet. Her har foreldre i kommunale barnehager noe høyere forventning enn foreldrene i private barnehager.

Når det kommer til spørsmål om forventningene blir innfridd, er foreldrene i de private barnehagene i størst grad fornøyd.

Det har vært hevdet fra enkelte at det stort sett er på spørsmål om mat, leker og utstyr at private barnehager får bedre tilbakemeldinger. Det er ikke riktig, noe også den siste undersøkelsen fra EPSI dokumenterer. De private barnehagene oppnår blant annet høyere tilfredshet på spørsmål om tema som:

 • Har en god bemanning
 • Har dyktige ansatte
 • Kvalitet på aktiviteter og turer
 • Omsorg for barnet
 • Informasjon til foreldrene
 • Barnets trivsel

– Vi ser generelt at de private barnehagene gjør det bra i alle tilfredshetsundersøkelser og oppnår høyest score på de fleste spørsmålene. Forskjellen er ikke nødvendigvis stor på alle områdene, men den er systematisk, sier Lindboe.

Undersøkelsen fra EPSI har tre spørsmål som oppsummerer helhetsinntrykket til barnehagen, skalaen går fra 0 til 100.

 1. Hvor fornøyd er du alt i alt (private 84,9/kommunale 78,6). Sammenlignet med fjorårets resultat, har de kommunale barnehagene en nedgang på 3,6 mens de private barnehagene har en økning på 2,2 poeng.
 2. Hvordan barnehagen møter dine forventninger (private 81,7/kommunale 77,4).
 3. Hvor nært er barnehagen den perfekte barnehagen (private 78,8/kommunale 70,4). Her har de kommunale barnehagene en nedgang på hele 5,9 poeng sammenlignet med 2017, mens de private har en økning i tilfredsheten på 1,6.

Styrket tilfredshet – igjen

Her er noen hovedfunn fra EPSI Norge sin undersøkelse i 2018:

 • Private barnehager oppnår en samlet score på kundetilfredshet på 81,9 (0-100-skala).
 • Dette er det beste resultatet private barnehager har oppnådd siden EPSI Norge startet sine målinger i 2009.
 • Kommunale barnehager opplever en nedgang i kundetilfredshet fra 78,9 i 2017 til 75,8 i 2018.
 • Foreldre i Norge er mer fornøyde med barnehagen sin enn foreldrene i Sverige og Danmark.
 • De norske foreldrene opplever at barnet deres trives i større grad enn foreldrene i våre to naboland.

Mange gode foreldreundersøkelser

Det er ikke bare i de årlige EPSI-undersøkelsene at barnehagene, og spesielt private barnehager, utmerker seg.

Alle kjente nasjonale foreldreundersøkelser, som TNS Gallup for Kunnskapsdepartementet, Norsk kundebarometer for BI, Innbyggerundersøkelsen fra Direktoratet for forvaltning og IKT og Utdanningsdirektoratets store foreldreundersøkelse, viser det samme:

Foreldrene er gjennomgående godt fornøyde med barnehagene. Og aller mest fornøyde er foreldrene med private barnehager.

Norske barnehager på topp i Skandinavia

Tilsvarende målinger fra EPSI i Sverige og Danmark viser at kundeopplevelsen i de tre landene er ganske lik.

Norske barnehageforeldre er i år som i fjor litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldrene i de to andre landene.

Mens kundetilfredsheten i Norge er på 78,8, er den henholdsvis 72,53 og 76,4 i Danmark og Sverige. Alle tre landene kan vise til en liten nedgang i samlet tilfredshet sammenlignet med 2017.

Differansen mellom private og kommunale barnehager i Danmark er betydelig større enn i Norge og Sverige.

Best i utdanningsløpet

Barnehagesektoren er den delen av utdanningsløpet i Norge som samlet scorer aller best med en indeks for tilfredshet på 78,8 poeng.

På andreplass finner vi folkehøgskolene med kundetilfredshet på 78,7 mens kundetilfredsheten er dårligst i høyskoler (69,6), videregående skoler (69,6), førstegangstjeneste (69,7) og barneskole (70,1).

PS! Analysen fra EPSI Norge baserer seg på intervjuer med et tilfeldig utvalg personer med barn i barnehage. EPSI Norge gjennomfører identiske studier av kundetilfredsheten i barnehagene i Sverige og Danmark og leverer også samme målinger for resten av utdanningsløpet og andre offentlige velferdstjenester.