Foreldreundersøkelsen: Slik scorer private og kommunale barnehager på spørsmålene

Foreldreundersøkelsen: Slik scorer private og kommunale barnehager på spørsmålene

127.766 foreldre har talt: Private barnehager står på ingen punkter tilbake for kommunale.

Publisert:

Tirsdag ble årets utgave av Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse publisert. 

Deltakelsen er høyere enn noen gang. Men konklusjonene er de samme som i tidligere undersøkelser:

Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagene sine. Og aller mest fornøyd er foreldre med barn i private barnehager. Se alle resultatene nederst i denne saken.

På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?», gir norske foreldre sin barnehage scoren 4,5 av 5 oppnåelige. Kommunale barnehager får scoren 4,4, mens private barnehager får 4,6.

Dette er nøyaktig samme resultat som i undersøkelsen som ble presentert for ett år siden.

127.766 foreldre i 1.622 private og 1.547 kommunale barnehager har deltatt på undersøkelsen som ble foretatt 1.-30. november. Barnehager i 287 kommuner har deltatt.

Private litt bedre

Foreldrene har svart på totalt 29 spørsmål. På 24 av dem oppnår de private barnehagene en litt høyere poengsum enn de kommunale. På de øvrige er tilfredsheten helt lik.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) roser eiere, ledere og andre ansatte i barnehagene for den jobben som gjøres i barnehagene hver dag. Hun sier det ligger en sterk innsats bak de hyggelige resultatene.

- Resultatene bygger opp under EPSI Ratings måling som ble presentert i desember og alle andre kjente foreldreundersøkelser ti år tilbake i tid. Vi ser igjen at de private barnehagene gjør det bra på foreldreundersøkelser. Forskjellen på tilfredsheten med de private og de kommunale er ikke nødvendigvis så stor, men den er systematisk, og den står seg over tid, sier Anne Lindboe.

Leker, utstyr og mattilbud

Det er størst forskjell mellom kommunale og private barnehager på foreldres tilfredshet med barnehagens leker og utstyr og mattilbud.

Når det gjelder tilfredsheten med mattilbudet, skriver Utdanningsdirektoratet:

«Barnehager med mer enn 450 kroner i kostpenger har en snittscore på 4,4 mens barnehager med inntil 250 kroner i kostpenger har 3,6 i snittscore. I snitt betaler foreldre 269 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 321 kroner private barnehager. Uavhengig av kostpenger er tilfredsheten med mattilbudet i gjennomsnitt høyere i private barnehager enn i kommunale barnehager.»

Om de andre spørsmålene skriver Utdanningsdirektoratet at det er små eller minimale forskjeller mellom private og kommunale barnehager.

Høyest score gir spørsmålet om barnet trives i barnehagen. Der får både de kommunale og de private barnehagene 4,8 poeng. Lavest score gir spørsmålet om man opplever tilfredsstillende bemanningstetthet i barnehagen. Her får kommunale barnehager 3,8 og private barnehager 4,0 – selv om offisielle tall viser at det i snitt er litt høyere voksentetthet i kommunale barnehager enn i private.

Debatt om kvalitet

Anne Lindboe påpeker at foreldretilfredsheten ikke sier alt om kvaliteten i barnehagene.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe påpeker at foreldretilfredsheten ikke sier alt om kvaliteten i barnehagene.

Hun legger likevel til at det er et tankekors at de som leverer og henter barn i barnehage hver eneste dag har en ganske annen oppfatning av private barnehager enn det bildet som enkelte politikere forsøker å tegne.

- Selv om forskningen som presenteres på GoBaN-konferansen viser at det er forskjeller i kvaliteten i barnehagene, så er det ingen holdepunkter for påstanden om at de private barnehagene leverer dårligere tjenester enn kommunene. Skal vi få gjort noe med de forskjellene som GoBaN-forskningen avdekker, må debatten framover handle om kvalitet og ikke eierskap. Det skylder vi barna og familiene, sier Lindboe og legger til:

- Skal barnehagene lykkes med å gi barn og foreldre et tilbud med jevnere og høyere kvalitet, så må det gjøres noe med rammebetingelsene. Det er enorme forskjeller i tilskuddene barnehagene mottar fra kommune til kommune. Dermed har også barnehagene svært ulike forutsetninger for å levere den kvaliteten som samfunnet forventer. Foreldre, som betaler det samme for barnehageplassen i hele landet, bør kunne forvente å få et like godt tilbud i sin barnehage som de gjør på andre siden av kommunegrensa.

Klikk på ønsket tema for å se resultatene: