PBL på GoBaN-konferanse: - Mange viktige funn som vi skal ta med oss videre

Administrerende direktør Anne Lindboe og styreleder i PBL, Eirik Husby på GoBaN-konferansen i Oslo.

Administrerende direktør Anne Lindboe og styreleder i PBL, Eirik Husby på GoBaN-konferansen i Oslo.

PBL på GoBaN-konferanse: - Mange viktige funn som vi skal ta med oss videre

God bemanning og tilstedeværende pedagoger er spesielt viktig for de små barna. I tillegg må barnehagene bli bedre på hygiene og sikkerhet.

Publisert:

Det er de viktigste funnene fra Norges største forskningsprosjekt, GoBaN, som legges frem på en todagers konferanse i Oslo denne uken.

Administrerende direktør Anne Lindboe og styreleder Eirik Husby i PBL er til stede på konferansen. De har med stor interesse fått med seg hovedresultatene fra den omfattende studien presentert av prosjektleder Elisabeth Bjørnestad.  

- Det er veldig spennende og interessant å være tilstede. Resultatetene som legges frem her vil bli veldig viktige for utformingen og valgene vi tar for fremtidens barnehage, sier administrerende direktør Anne Lindboe og styreleder Eirik Husby i PBL.  

Anne Lindboe på GoBaN-konferansen

Fulgt over 1200 barn

Forskerne bak prosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) har fulgt over 1200 barn i årene 2013 – 2018 i 90 ulike barnehager, og dette har til nå vært Norges største forskningsprosjekt innenfor barnehagefeltet.

Forskerne har sett på hva som kjennetegner barnehager som er bra for barns trivsel og utvikling, og hvor gode barnehagene er i Norge. Hovedfunnene fra prosjektet viser at:  

  • Det er stor variasjon i kvaliteten på norske barnehager
  • Gode barnehager har høy voksen-barn-tetthet og tilstedeværende pedagoger
  • Mindre gode barnehager kan bli bedre på hygiene, sikkerhet, tilgang til materiell/leker og samspill og språk.

Hygienen, sikkerheten og leker kan bli bedre

Et av hovedfunnene i den omfattende studien er at det er stor forskjell i kvaliteten i norske barnehager og denne påvirkes blant annet at bemanningen. Høy voksentetthet og tilstedeværende pedagoger er en god kvalitetsindikator spesielt på småbarnsavdelingene.

- Det er interessant å se at bemanning og tilstedeværende pedagog er spesielt viktig for de små barna. Dette er funn som vi må ta på alvor når vi rigger oss til for fremtidens barnehager, sier Anne Lindboe. 

Studien viser også at de yngste barna trenger mindre og trygge rammer med små avdelinger, mens basebarnehager passer best for de store.

De områdene som barnehagene scorer dårligst på er er innenfor hygiene, sikkerhet, tilgang til materiell og leker, samt samspill og språk.

- Mange av resultatene som blir presentert her vil få konsekvenser og betydning for hvordan vi organiserer barnehagene fremover, sier Eirik Husby. 

Anne Lindboe skal også sitte i paneldebatten som avrunder hele konferansen tirsdag ettermiddag.  

PBL snapper også fra konferansen begge dagene. Følg oss på snap.