Ny finansiering av private barnehager

Ny finansiering av private barnehager

På denne siden finner du informasjon om arbeidet med ny finansiering for private barnehager og rapporten fra Storberget-utvalget. Du kan lese PBLs forslag til ny finansiering, se sammenligning med flertallets forslag og konsekvensene av dette forslaget. Du finner også informasjon om hvordan du kan engasjere deg i saken, og materiell som gjør det enklere å informere ansatte og foreldre.