Notat: Derfor støtter ikke PBL lokal samhandlingsmodell for finansiering av private barnehager

PBL mener flertallets forslag til finansieringsmodell verken ivaretar hensynet til kvalitet og mangfold i tilbudet til barna, eller foreldrenes rett til å velge barnehage.

Notat: Derfor støtter ikke PBL lokal samhandlingsmodell for finansiering av private barnehager

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) mener kvaliteten i tilbudet til barna og fortsatt mangfold i barnehagesektoren må ligge til grunn for fremtidens finansiering av private barnehager.

Publisert:

PBL har derfor foreslått en kvalitets- og mangfoldsmodell for finansiering av private barnehager.

I denne videoen får du kort forklart hvorfor PBL ikke støtter lokal samhandlingsmodell.

 

I dette notatet redegjør PBL for hvilke prioriteringer som ligger til grunn for modellen som et flertall i Storberget-utvalget foreslår som fremtidens finansieringsmodell for private barnehager – og som PBL ikke støtter.

Oppsummert mener PBL at flertallets modell vil føre til:

  • redusert kvalitet i tilbudet til barna
  • svekket mangfold i barnehagesektoren
  • økt forskjellsbehandling av barnehagebarn
  • mer makt til kommunene, på bekostning av foreldrenes rett til valg av barnehageplass for sine barn
  • svekket forutsigbarhet for private barnehager
  • brudd med barnehageforliket og prinsippene som har ligget til grunn for utviklingen av en vellykket sektor

Espen Rokkan beskriver den lokale samhandlingsmodellen i denne videoen.

PBL vil i det følgende begrunne hvorfor vi mener modellen, som har fått navnet lokal samhandlingsmodell, ikke løser de utfordringene som barnehagesektoren står overfor.