Tok den krevende situasjonen i Barnehage-Norge opp med statsråden

PBLs Anne Lindboe (innfelt) la frem medlemsbarnehagenes utfordringer da hun onsdag møtte blant andre kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i et digitalt møte.

Tok den krevende situasjonen i Barnehage-Norge opp med statsråden

Den nye smittesituasjonen er svært utfordrende for mange barnehager. Onsdag tok PBL-leder Anne Lindboe utfordringene opp med statsråd Tonje Brenna.

Publisert:

NB! Etter at denne artikkelen først ble publisert, har regjeringen besluttet å endre covid-19-forskriften, slik at barnehager fra og med førstkommende mandag får rom til å redusere åpningstidene, dersom dette er nødvendig for å ivareta smittevernet.

Sammen med andre sentrale organisasjoner i barnehage- og skolesektoren, møtte PBL og Anne Lindboe kunnskapsministeren i et digitalt fellesmøte onsdag formiddag.

LES OGSÅ: Nye nasjonale retningslinjer: Gjeninnfører trafikklysmodellen i barnehagene

LES OGSÅ: Slik kan barnehagen organisere hverdagen på grønt nivå

Orienterte om smittesituasjonen og tiltakene

Statsråd Tonje Brenna og Pål Suren fra Folkehelseinstituttet orienterte om de nye smitteverntiltakene, som ble kjent tirsdag kveld, og den aktuelle smittesituasjonen, etter at omikronvarianten av viruset har gjort seg gjeldende i det norske samfunnet.

Organisasjonene som deltok på møtet, ga i tur og orden sine innspill og tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet og statsråden.

Krevende for sektoren

PBL fokuserte i dagens møte blant annet på følgende forhold:

  • Det er i store deler av sektoren en svært krevende bemannings- og vikarsituasjon. Dette gjør at mange barnehager har store problemer med å klare å opprettholde et ordinært barnehagetilbud med fulle åpningstider. PBL ber derfor om covid-19-forskriften justeres slik at barnehagene igjen har større fleksibilitet til å redusere åpningstidene, i de tilfellene der det er nødvendig for i det hele tatt å klare å ha et åpent tilbud.

  • Nå som trafikklysmodellen igjen tas i bruk, må myndighetene vurdere å oppdatere denne til dagens situasjon, slik at den også fremover kan bli et nyttig og praktisk verktøy for barnehagene i denne nye fasen av pandemien. PBL er blant annet opptatt av at det må være tydelig når barna med symptomer ikke skal være i barnehagen, for å hindre unødvendig overføring av smitte til ansatte.

  • På samme måte som kommunale barnehager, har også private barnehager merkostnader til drift av barnehage i denne fasen av pandemien. Blant annet har mange barnehager nå betydelig økte kostnader til overtid og vikarbruk. Det er bra at statsråden er tydelig på at kommunene vil bli kompensert for disse ekstrautgiftene. Men PBL utfordret også statsråden på hvordan hun og departementet kan bidra til at private barnehager får kompensert merkostnadene i sanntid, som kommunale barnehager.

Sitter langt inne

– Det kom ingen direkte avklaringer fra statsråden over bordet i møtet, men hun ga blant annet tydelig uttrykk for at hun anerkjente behovet for at de merkostnadene som nå løper, også må kompenseres i private barnehager. Det er en god start og noe vi vil følge opp i dagene som kommer, sa administrerende direktør Anne Lindboe i PBL onsdag ettermiddag.

– For PBL sitter det veldig langt inne å skulle ta til orde for reduksjon i tilbud, og åpningstid fordi vi vet hvor viktige barnehagene er for barna og særlig for sårbare barn. Men dette vil mange steder nå være et nødvendig tiltak for å sikre at ikke tilbudet i noen barnehager må stenges helt ned fordi de har for få ansatte. Derfor må regjeringen så snart som mulig komme sektoren i møte på dette punktet, legger hun til.