Nye nasjonale retningslinjer: Gjeninnfører trafikklysmodellen i barnehagene

Nye nasjonale retningslinjer: Gjeninnfører trafikklysmodellen i barnehagene

Regjeringen innfører nye, nasjonale tiltak for å hindre spredning av covid-19. I barnehagene gjeninnføres trafikklysmodellen. Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, men kommunene kan selv vurdere å endre til gult eller rødt nivå.

Publisert:

73 dager etter gjenåpningen av landet innfører regjeringen nå en rekke nye tiltak for å begrense spredningen av covid-19-smitte. Barn og unge skjermes i stor grad og barna skal blant annet fortsatt kunne gå i barnehager og på skole.  

Det betyr at den nye anbefalingen om at alle i befolkningen bør holde én meters avstand til andre ikke gjelder barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

Minimum grønt nivå

Men noen viktige endringer vil det uansett bli for barnehagene.

  • Det gjeninnføres et krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet i covid-19-forskriften. Dette innebærer at alle barnehager minimum må drive på grønt nivå i trafikklysmodellen.
  • Lokale helsemyndigheter i kommunene vurderer om det er behov for å heve til gult eller rødt nivå for barnehager i sin kommune. Regjeringen følger situasjonen tett og vil løpende vurdere behovet for å heve tiltaksnivået til gult nivå nasjonalt.

Forskriftsendringen skal vedtas i statsråd og trer i kraft natt til 9. desember. Barnehagene får tid frem til mandag 13. desember med å tilpasse seg nytt tiltaksnivå.

Veileder om smittevern for barnehager.

PBL ber om ytterligere hjelp

Kommuner som allerede har strengere tiltaksnivå enn det regjeringen innfører, vil beholde nivået de allerede har.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL er glad for at barn og unge i så stor grad skjermes i den nye tiltakspakken som regjeringen presenterte tirsdag ettermiddag. Men hun mener det er behov for å ta ytterligere grep for støtte de mange barnehagene som nå sliter med å holde barnehagene åpne på en forsvarlig måte.

– Vi har i løpet av de siste par ukene fått mange henvendelser fra medlemsbarnehager som er i en veldig krevende situasjon på grunn av høyt sykefravær og stor mangel på vikarer. For mange vil det ikke være mulig å opprettholde et normalt tilbud med normale åpningstider i tiden som kommer. Derfor må det åpnes for at barnehagene selv, når det er nødvendig, kan redusere åpningstidene for i det hele tatt å klare å opprettholde et tilbud til barn og foreldre, sier Lindboe.

Innfører karanteneplikt

Tidligere tirsdag kommenterte PBL-lederen situasjonen slik i en artikkel på pbl.no:  

– Barnehagene står hardt på for å gi barn og familiene deres en så normal hverdag som mulig. Men nå er det mange som ikke klarer å opprettholde et normalt tilbud med normale åpningstider. Sykefraværet blant de ansatte er svært høyt i mange barnehager, og tilgangen på vikarer er mange steder lik null. Både for ledere og ansatte i barnehagene er dette svært utfordrende akkurat nå, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Det er også verdt å merke seg at det innføres karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet når det er mistanke om omikron-smitte. Dette vil fremover også gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Med andre ord vil dette i stor grad kunne påvirke barn og ansatte i barnehager i tiden som kommer.

Se pressemelding fra regjeringen.