Covid-19: PBL ber regjeringen myke opp retten til reduserte åpningstider

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Covid-19: PBL ber regjeringen myke opp retten til reduserte åpningstider

Et stort smittetrykk både av covid-19 og andre virussykdommer gjør at mange barnehager sliter med å ha fulle åpningstider på alle avdelinger. Nå ber PBL regjeringen om å justere covid-19-forskriften, slik at barnehagene igjen har muligheter til å redusere åpningstidene der det er nødvendig.

Publisert:

I forbindelse med gjenåpningen av landet i slutten av september i år ble en rekke paragrafer i covid-19-forskriften opphevet.

En av dem var den som ga skoler og barnehager rett til å redusere åpningstiden dersom dette var nødvendig for å opprettholde drift med godt smittevern.

Liten tilgang på vikarer

Nå mener PBL det er på tide enten å gjeninnføre denne paragrafen, eller på annen måte å myke opp barnehagenes muligheter til å komme seg gjennom den store smittebølgen som skyller over landet mot slutten av 2021.

– Barnehagene står hardt på for å gi barn og familiene deres en så normal hverdag som mulig. Men nå er det mange som ikke klarer å opprettholde et normalt tilbud med normale åpningstider. Sykefraværet blant de ansatte er svært høyt i mange barnehager, og tilgangen på vikarer er mange steder lik null. Både for ledere og ansatte i barnehagene er dette svært utfordrende akkurat nå, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Onsdag deltar PBL i et møte mellom kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og ulike organisasjoner innenfor utdanningssektoren. Der vil Anne Lindboe konkret be regjeringen gjøre de nødvendige grep for at barnehagesektoren skal komme over kneika nå før jul.

Vedtektene forplikter

I et juridisk perspektiv er utgangspunktet for problemstillingen at barnehagene har en avtale med foreldrene om åpningstider i tråd med barnehagens vedtekter.

Covid-19-forskriften (§12 b.) var frem til i september utformet slik at «Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene» til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Kommer i en skvis

Slik regelverket er nå, kan normalt ikke barnehagene stenge uten å bryte avtaler med foreldrene. Det kan gi mange krevende vurderinger, som f.eks. om det i det hele og det store er mulig å drive barnehagevirksomhet, eller om man for noen i perioder kun kan bedrive barnepass. I bunn ligger det uansett at man aldri kan kompromisse på sikkerhet.

– Nå som forskriftsparagrafen er opphevet og smittetrykket er høyt, kommer barnehagene i en skvis, som verken er bra for barna, de ansatte eller ledere og eiere. Dette har vi tillit til at regjeringen tar på alvor, sier Anne Lindboe og legger til:

– Ved å tilpasse regelverket litt, vil barnehagene ha bedre forutsetninger for å planlegge driften slik at de kan være sikre på å gi et godt tilbud til sårbare barn og til barn av foreldre i de kritiske samfunnsfunksjonene.

Trafikklysmodellen?

Etter gjenåpningen av barnehagene etter nedstengingen av barnehagene i mars og april 2020, ble det innført en smittevernveileder. Denne ble senere revidert i flere omganger, før den ble avviklet som et nasjonalt tiltak i september i år.

– Hva tenker PBL om en eventuell gjeninnføring av trafikklysmodellen?

– Trafikklysmodellen ligger klar, dersom den trengs. Spørsmålet handler mer om hvilke kontaktreduserende virkemidler regjeringen og øvrige helsemyndigheter mener er riktig å ta i bruk for å bremse utbredelsen av omikron-varianten av koronaviruset. På det området har jeg tillit til at myndighetene gjør gode vurderinger, basert på den kunnskapen som foreligger, sier Anne Lindboe.