Slik kan barnehagen organisere hverdagen på grønt nivå

Slik kan barnehagen organisere hverdagen på grønt nivå

Senest mandag 13. desember skal trafikklysmodellen være i bruk i alle barnehager. På grønt nivå innebærer dette relativt enkle kjøreregler.

Publisert:

Formålet med rådene i smittevernveilederen er å begrense spredning av covid-19. De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen.
 2. God hygiene.
 3. Redusert kontakt mellom personer.

På nasjonalt nivå er smittevernveilederen gjeninnført på grønt nivå. Men den enkelte kommune kan ut fra lokale vurderinger velge å innføre gult eller rødt nivå etter vedtak hjemlet i smittevernloven.

Under en pressekonferanse tirsdag understreket statsminister Jonas Gahr Støre at det senere kan bli aktuelt å justere opp tiltakene til gult nivå og at alle må forberede seg på at dette kan skje.

En til enhver tid oppdatert smittevernveileder finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hovedbudskapet for barnehager som skal drive på grønt nivå, er at barnehagene kan organisere hverdagene uten veldig inngripende tiltak.

Barn:

 • Det er ikke behov for kohortinndeling på grønt nivå.
 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.
 • Lek og aktiviteter gjennomføres som normalt.

Ansatte:

 • Følg nasjonale smittevernanbefalinger.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Det bør legges til rette for at ansatte kan holde avstand til andre ansatte.

Renhold

 • Koronavirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler.
 • Barnehageeier bør gå igjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov).
 • Ved grønt nivå er det tilstrekkelig med normalt renhold.

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør eksisterende ventilasjonssystem brukes og vedlikeholdes som normalt.

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19, og er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender og reduserer smitte ved hoste.

Ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for barn/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.

Barn og ansatte med luftveissymptomer: 

 • Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Testing anbefales. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksneog barn.
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte bør teste seg og kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie. De kan komme tilbake selv om de har restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Barn, foresatte eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

 • Barn, foresatte og ansatte skal ikke komme i barnehagen dersom de er i karantene eller isolasjon.
 • Det er ikke barnehagens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene.

Når sykdom oppstår i barnehagen

Hvis et barn får symptomer på luftveisinfeksjon mens de er i barnehagen, skal foresatte varsles slik at barnet hentes hjem. Syke barn må vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn. 

Ansatte som blir syke mens de er i barnehagen må reise hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. 

Arrangementer i barnehagen:

På gult og rødt nivå bør ikke arrangementer på tvers av kohorter gjennomføres. På grønt nivå bør arrangementer gjennomføres i henhold til eventuelle lokale eller nasjonale retningslinjer og anbefalinger.

Retningslinjene per idag er blant annet at det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage med hele avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Forskriften om antallbegrensning på arrangementer gjelder innendørs arrangementer, og ikke ute. Men også utendørs oppfordres barnehager og foreldre til å vise sunn fornuft med hensyn til smittevern.

Se også PBLs rådgivingssider om Covid-19.