Regjeringen gir barnehager rom for å redusere åpningstidene

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Regjeringen gir barnehager rom for å redusere åpningstidene

Regjeringen har endret covid-19-forskriften slik at barnehager kan redusere åpningstider eller antall barn som er til stede samtidig, dersom dette er nødvendig for å oppfylle kravet til smittevernforsvarlig drift.

Publisert:

Dette er i praksis gjeninnføring av en paragraf som ble opphevet ved gjenåpningen av landet i september i år.

Vedtaket er også i tråd med noe av det PBLs administrerende direktør Anne Lindboe ba om da hun onsdag deltok i et møte mellom ulike aktører i utdanningssektoren og kunnskapsministeren.

– Mange barnehager har betydelige utfordringer på grunn høyt fravær, både som følge av den nye covid-19-bølgen og andre virussykdommer. Denne forskriftsendringen løser på langt nær alle utfordringene, men det vil hjelpe. Derfor er det positivt at denne forskriftsendringen kommer nå og at regjeringen lytter til de viktige signalene fra sektoren, sier Anne Lindboe.

LES OGSÅ: Slik kan barnehagen organisere hverdagen på grønt nivå

Trer i kraft natt til mandag

Den nye § 14 b i covid-19-forskriften, som trer i kraft ved midnatt natt til mandag 13. desember, lyder slik:

«§ 14b.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift av barnehager og opplærings- og utdanningsvirksomheter

Barnehager og opplærings- og utdanningsvirksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak. Helsedirektoratet utgir veiledere om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Virksomhetene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift, herunder:

  1. rutiner for håndvask
  2. rutiner for renhold
  3. informasjon til og opplæring av ansatte i smitteverntiltak
  4. informasjon til foresatte i barnehager og skoler.

Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn. Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er til stede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre ledd.»

Hva med foreldrebetaling?

Dersom barnehagen må redusere åpningstiden for å oppfylle kravet til smittevernforsvarlig drift, vil det kunne komme henvendelser fra foreldre om redusert foreldrebetaling.

Her er det forskjellige regler som gjelder, alt etter hvordan vedtakene er gjort.

Paragraf 4 i Midlertidig lov om endringer blant annet i barnehageloven regulerer dette på følgende måte:

«Foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, skal betale etter ordinære regler (…) om foreldrebetaling i barnehager. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.

Foreldre til barn som ikke får et tilbud fordi barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal ikke betale for barnehageplassen.

Kommunen skal utbetale kompensasjon til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall. Det skal ikke gis kompensasjon for dekning av kostpenger. Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen.»