Utdanningsforbundet sa nei – tariffoppgjøret går til mekling

Fra venstre: Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL) og Trond Ellefsen (Delta) ble enige da de i starten av oktober gjennomførte tariff-forhandlinger. Men etter at medlemmene av Utdanningsforbundet stemte nei i uravstemningen, går det mot mekling.

Utdanningsforbundet sa nei – tariffoppgjøret går til mekling

Mens medlemmene i PBL, Delta og Fagforbundet stemte klart ja, sier Utdanningsforbundet nei til det forhandlingsresultatet som ble anbefalt etter tariff-forhandlingene i PBL-området.

Publisert:

28,8 prosent av Utdanningsforbundets 7319 medlemmer i PBL-området valgte å avgi stemme ved uravstemningen. Av disse stemte 71,7 prosent nei, mens 28,3 prosent stemte ja til oppgjøret.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet har bestemt seg for å følge rådet fra dette flertallet.  Dermed går begge de største tariffoppgjørene i barnehagesektoren, både KS-oppgjøret og PBL-oppgjøret, til mekling.

– Vi tar resultatet til etterretning. Resultatet er ikke overraskende sett på bakgrunn av at Utdanningsforbundet også sa nei til det resultatet som deres egen forhandlingsledelse anbefalte i offentlig sektor, sier PBLs forhandlingsleder Espen Rokkan.

PBL, Fagforbundet og Delta sa ja

Organisasjonene hadde svarfrist 30. oktober, etter at PBL og arbeidstakerorganisasjonene 5. oktober ble enige i forhandlingene om ny hoved- og hovedtariffavtale.

I forhandlingene ble partene enige om et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent, noe som er en lønnsvekst på linje med frontfaget.

Blant PBLs medlemsbarnehager var det et klart flertall for det fremforhandlede resultatet: 93 prosent av medlemsbarnehagene stemte ja til det fremlagte forslaget, mens syv prosent stemte nei.

Blant Fagforbundets medlemmer stemte et klart flertall på 69 prosent ja til lønnsoppgjøret i PBL-området.

Også i Delta var det flertall for det fremforhandlede resultatet. Her stemte 79 prosent ja.

Varsler streik

I henhold til hovedavtalens 6.3.1 a, jf. arbeidstvistloven § 15 har Utdanningsforbundet fredag sagt opp plassene for samtlige medlemmer i PBL-barnehagene. Plassoppsigelsen omfatter ca. 7317 medlemmer.

Utdanningsforbundet vil komme tilbake til varsel om plassfratredelse og endelig omfang.

KS-mekling 20. og 21. november

Også innenfor den offentlige delen av barnehagesektoren ble det tidligere i høst nei blant Utdanningsforbundets medlemmer i uravstemningen. Etter at sentralstyret har fulgt rådet fra medlemmene, blir det mekling mellom Utdanningsforbundet og KS 20. og 21. november.

Når en mekling i PBL-området vil skje, vil bli klart på et senere tidspunkt.