Historisk lavt sykefravær i private barnehager

Historisk lavt sykefravær i private barnehager

Sykefraværet i private og kommunale barnehager går ned. I løpet av de siste 12 årene  har sykefraværet i private barnehager aldri vært målt lavere i andre kvartal enn i år.

Publisert:

Det viser ferske tall fra SSB om det legemeldte sykefraværet i private og kommunale barnehager.

PBL har fått ut sykefraværstall for private og kommunale barnehager helt siden 2006.

Aldri før har sykefraværet vært målt lavere i andre kvartal enn det ble i 2018, hvor de private barnehagene i snitt har et legemeldt fravær på 7,7 prosent. Den beste målingen i kommunale barnehager i andre kvartal må vi helt tilbake til 2012 for å finne, hvor det ble registrert et legemeldt sykefravær på 8,6 prosent. 

Tallene bekrefter tendensen de siste årene om et lavere sykefravær i private enn kommunale barnehager.

  • Private barnehager hadde et samlet legemeldt sykefravær på 7,7 prosent.
  • Kommunale barnehager hadde et samlet legemeldt sykefravær på 8,7 prosent.
  • I 16 av 19 fylker var sykefraværet lavere i private enn kommunale barnehager.

Øker i hele sektoren

Samlet sett for alle barnehagene var det legemeldte sykefraværet i andre kvartal 2018 på 8,2 prosent. Det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2017. Da hadde barnehagesektoren samlet et fravær på 8,5 prosent.

Til sammenligning var gjennomsnittstallet for det legemeldte sykefraværet i alle yrkesgrupper på 5,3 prosent i andre kvartal.  

Oslo skiller seg ut

Aller best på nærvær er de private barnehagene i Sogn og Fjordane med 5,8 prosent. Deretter følger de private barnehagene i Hedmark og Oslo på henholdsvis 6,6 og 6,8 prosent.

Størst forskjell mellom private og kommunale barnehager finner vi i Oslo hvor de private barnehagene har 2,3 prosentpoeng lavere sykefravær enn de kommunale.

Tallene fra SSB viser at det over lengre tid har vært store forskjeller i sykefraværet i private og kommunale barnehager i hovedstaden. I andre kvartal i 2017 var forskjellen på to prosentpoeng.

Andre fylker med stor forskjell mellom private og kommunale barnehager er Hordaland, Rogaland og Oppland med henholdsvis 1,7, 1,5 og 1,5 prosentpoeng i favør de private barnehagene.  

Finnmark og Troms i bunnen

Høyest sykefravær finner vi blant de private barnehagene i Finnmark, som var oppe i hele 11,4 prosent i andre kvartal i fjor. Det er 2,2 prosentpoeng høyere enn de kommunale barnehagene i samme fylke.  

Et annet fylke som utmerker seg med høyt sykefravær er Troms hvor de kommunale barnehagene hadde et legemeldt sykefravær på 9,4 prosent, mens de private endte på 8,6 prosent.