Slik ble Norrøna best på sykefravær

Arbeidsglede. De ansatte i Norrøna barnehage har det veldig moro på jobb og mener selv at høy arbeidsglede er en viktig grunn til at sykefraværet er så lavt. Her representert med et knippe av de ansatte, foran fra venstre Henrik Steffensen, Berit Søreng, Heidi Rydningen og Sivert With Børke. Bak fra venstre: Marte Thon Larsen, Bjørn Gunnar Solberg og daglig leder Veronica Langaune.

Slik ble Norrøna best på sykefravær

Mange barnehager sliter med høyt sykefravær. Det gjorde også Norrøna barnehage i Tromsø. Men så begynte et målrettet arbeid som nå har høstet frukter.

Publisert:

Denne artikkelen ble første gang sendt ut som nyhetsbrev til kundene i PBL Bedriftshelsetjeneste i april i år. 

Barnehagesektoren sliter generelt med høyt sykefravær. De siste tallene fra SSB for første kvartal i år viser et samlet legemeldt sykefravær for sektoren på 9,6 prosent. Det er store variasjoner i fraværet fra fylke til fylke og mellom private og kommunale barnehager.

Store forskjeller mellom private og kommunale

På landsbasis har det legemeldte sykefraværet i kommunale barnehager vært høyere enn i de private barnehagene. Et av fylkene som de siste årene har hatt stor forskjell i sykefraværet i privat og kommunal sektor, er Troms. I første kvartal i år hadde de private barnehagene et legemeldt sykefravær på 8,9 prosent, mens de kommunale barnehagene hadde et fravær på 10,5 prosent. Det utgjør en forskjell på hele 1,6 prosentpoeng.

Hva som er årsaken til den store forskjellen er det ingen som har et godt svar på, men en av de private barnehagene som har jobbet veldig aktivt for å redusere sykefraværet, er Norrøna barnehage i Tromsø som i fjor endte med et samlet sykefravær på 2,35 prosent.

Slik har det ikke alltid vært.

For bare fem-seks år siden slet Norrøna med et skyhøyt sykefravær oppe i 12-13 prosent. Mye skyldtes tung belastning og sykmeldinger forårsaket av muskel- og skjelettplager. Så tok daglig leder Veronica Langaune og de ansatte grep for å redusere sykefraværet. Siden den gang har det jevnt gått nedover.

Rå på tilrettelegging

– Hva er oppskriften?

– Vi er helt rå på å søke om tilrettelegging, sier Veronica Langaune smiler bredt og utdyper:

– Vi er IA-bedrift med en tett dialog og godt samarbeid med Nav. Ser vi at det oppstår noen plager blant de ansatte, så reagerer vi alltid raskt med å sette inn tiltak, forklarer hun.

Veronica Langaune - daglig leder Norrøna barnehageMålrettet arbeid. Daglig leder i Norrøna barnehage i Tromsø, Veronica Langaune, har gjennom flere år jobbet målrettet sammen med kollegene for å få ned sykefraværet. Det har gitt gode resultater.

Hver gang en av de ansatte går på tilrettelegging, henter Veronica inn en ekstra ressurs for å avlaste. Sist hun benyttet seg av muligheten for tilretteleggingstilskudd, var da en av de ansatte var gravid. Barnehagen fikk dekket kostnadene til en ekstra ressurs som tok toppene for den gravide.

– Det resulterte i at den gravide var i full jobb helt til det gjenstod noen uker før permisjonstiden startet, sier Langaune.   

I full jobb med kronisk betennelse

En av de som tidligere var plaget med sykmeldinger, er Anita Tveitnes. Hun har jobbet som assistent i Norrøna i 16 år, og er fast på kjøkkenet hvor hun tilbereder alle måltidene til barna – det inkluderer blant annet baking av mellom seks og 12 brød hver dag. En jobb som kan by på en del utfordringer ettersom Tveitnes har kronisk betennelse i skuldrene. I mange år slet hun med sykmeldinger, men med god tilrettelegging av utstyr og arbeidsplass, er sykmeldingene blitt helt fraværende.

– Det går kjempefint i dag og jeg kjenner lite til smertene. I tillegg til tilpasset kjøkkenmaskin og benkehøyde som gjør at belastningene reduseres, er vi gode kolleger som hjelper hverandre med tunge løft. Vi har rett og slett et veldig godt arbeidsmiljø, sier hun. 

Anita Tveitnes - ansatt i Norrøna barnehage Tilbake i jobb. Anita Tveitnes slet i mange år med kronisk betennelse i skulderen. Så ble arbeidsplassen til kjøkkenassistenten bedre tilrettelagt med blant annet hevet ovn og oppvaskmaskin, bakemaskin og senket benk for å nevne noe. Med det forsvant også sykmeldingene.

Sprer arbeidsglede

Norrøna barnehage har vært medlem i PBL siden 2009 og ble kunde i PBL Bedriftshelsetjeneste i 2010. Langaune er en ivrig bruker av kursene som bedriftshelsetjenesten tilbyr, både innenfor ergonomi, støy, hygiene og andre tiltak som kan være med på å redusere belastning og sykefravær.

Det tror hun er viktige bidrag til det målrettede arbeidet alle ansatte har for å øke nærværet i barnehagen.

Langaune skryter også av PBL Mentor HMS som hun mener er et genialt system for å følge opp HMS-arbeidet.

En annen årsak til at sykefraværet er redusert, tror Langaune rett og slett skyldes en holdningsendring i barnehagen.

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø i Norrøna. Det er alltid mye latter og arbeidsglede og det smitter. Mitt inntrykk er at de ansatte vil på jobb, sier Langaune og ramser opp følgende tiltak som barnehagen har iverksatt:

  • Egen HMS-gruppe – Melonas – som består av brannvernleder, tillitsvalgte, verneombud og daglig leder som jobber målrettet med HMS i barnehagen gjennom hele dagen.
  • Arrangerer miljødager både om høsten og våren hvor målet er å spre arbeidsglede.
  • Sosiale aktiviteter på fritiden i løpet av året med lønningspils, teaterbesøk, julebord og lavvofest på sommeren.
  • Hvert tredje år reiser de ansatte på studietur til utlandet. I fjor var de i Riga og har tidligere vært i Berlin, Barcelona, Stockholm, København og Praha. Neste tur planlegges til Reggio Emilia i Italia.  

– Det skal være godt å komme på jobb i Norrøna barnehage og det får vi best til sammen med hele personalet, sier en storfornøyd daglig leder