Reduserte sykefraværet med over 70 prosent!

Reduserte sykefraværet betraktelig. Daglig leder Anita Tvedt i Læringsverkstedet Du og Jeg Nord.

Reduserte sykefraværet betraktelig. Daglig leder Anita Tvedt i Læringsverkstedet Du og Jeg Nord.

Reduserte sykefraværet med over 70 prosent!

Med målbevisst arbeid og god hjelp fra PBL Bedriftshelsetjeneste har Læringsverkstedet Du og Jeg Nord i Askøy i løpet av kort tid redusert sykefraværet fra 25 til sju prosent.

Publisert:

I Hordaland har de private barnehagene i snitt et mye lavere sykefravær enn de kommunale. Læringsverkstedet Du og Jeg Nord er et godt eksempel på hvordan de private barnehagene i samarbeid med PBL Bedriftshelsetjeneste har jobbet for å øke nærværet blant de ansatte.

Vil du ha hjelp med sykefraværet i din barnehage?

Ta kontakt med oss i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Kontakt oss

Læringsverkstedet Du og Jeg Nord i Askøy utenfor Bergen jobber veldig godt med sykefraværsoppfølging – noe som også gir gode resultater i statistikken. Men det har ikke alltid vært slik. I mange år slet daglig leder Anita Tvedt med høyt fravær blant de ansatte. Noe som medførte mye bruk av vikarer, økende misnøye og ikke minst høyere personalkostnader. 

Da sykefraværet i 2016 begynte å nærme seg 25 prosent skjønte hun at noe måtte gjøres.

– Det var blitt så høyt at jeg tenkte at dette klarer jeg ikke håndtere alene. Jeg hadde ikke mulighet til å være tett nok på medarbeiderne til å kunne følge opp alle slik jeg ville. Jeg måtte be om hjelp, sier Anita Tvedt.

Fikk hjelp av PBL Bedriftshelsetjeneste

Irmelin Krantz og de andre HMS-rådgiverne i bedriftshelsetjenesten til PBL har mange års erfaring med å bistå barnehager som sliter med høyt sykefravær. Sammen med Anita startet Irmelin på en omfattende prosess for å snu de negative tallene.

– Jeg har ikke tro på massasjestoler og treningsabonnement, men på ansvarliggjøring og oppfølging. Vi laget kriterier for hvem vi skulle følge opp og hvordan, forteller Tvedt.

PBL Bedriftshelsetjeneste arrangerer HMS-konferanse 1. februar. Se hele programmet og meld deg på. 

Alle som enten var sykmeldt, sto i fare for å bli sykmeldt eller hadde et høyt egenmeldt sykefravær, ble kalt inn til samtale med Irmelin og ledelsen i barnehagen i januar 2017.

– Her fikk vi kartlagt hvor problemene lå og vi fikk gjort en rekke tilrettelegginger og i enkelte tilfeller koblet inn ekstern hjelp ved behov, forteller Krantz.

Irmelin Krantz og Anita Tvedt Tett samarbeid. Daglig leder Anita Tvedt i Læringsverkstedet Du og Jeg Nord har jobbet mye og riktig for å redusere sykefraværet i barnehagen. Hun har fått god hjelp fra HMS-rådgiver Irmelin Krantz i PBL Bedriftshelsetjeneste.

I løpet av året ble det jobbet aktivt med sykefraværet. Hver gang en ansatt ble syk, var det tett oppfølging fra Anita i hele sykeperioden. Etter hvert fikk hun også kurset de pedagogiske lederne i barnehagen til å kunne ta sykefraværssamtaler ved egenmeldt fravær.

– Det var krevende å ha så tett oppfølging og det var derfor viktig for meg å kunne få avlastning fra andre i barnehagen, sier Tvedt.

Stor forskjell i sykefraværet

I Hordaland er det stor variasjon i sykefraværet i private og kommunale barnehager. Mens de kommunale barnehagene i første kvartal i år hadde et legemeldt fravær på 11,2 prosent, hadde de private barnehagene et sykefravær på 9,1 i samme periode.

Tall fra SSB viser at det de siste årene har vært betydelig forskjell i sykefraværet i private og kommunale barnehager. Hvorfor det er så store forskjeller, har ikke Krantz noe godt svar på, men hun ser at der bedriftshelsetjenesten går inn og bistår, klarer de ofte sammen å skape resultater.

– Vi i PBL Bedriftshelsetjeneste jobber kun for og med barnehager og kjenner derfor utfordringene knyttet til sykefravær bedre enn de fleste. Vi vet også hva som fungerer godt for å få ned sykefraværet, forklarer Irmelin Krantz.

Selv om hun og de andre HMS-rådgiverne har hjulpet mange barnehager over hele landet med å få ned sykefraværet, er likevel Læringsverkstedet-barnehagen på Askøy en av de virkelig bedre.

Vanvittig snuoperasjon

Siden januar 2016 og frem til i år har det samlede sykefraværet gått fra tett opp mot 25 prosent til sju prosent.

– Det er rett og slett imponerende, men dette er ikke gjort over natten uten gode rutiner og tett oppfølging. Anita har gjort en grundig og veldig god jobb. Hun er på hele tiden og følger opp hver enkelt sykmeldt, skryter Irmelin Krantz.

– Jeg er helt sikker på at jeg aldri hadde klart dette uten hjelp fra PBL Bedriftshelsetjeneste, svarer en takknemlig Anita Tvedt.   
For henne er tallene et viktig bevis på den jobben som har vært gjort. Men det arbeidet som har vært lagt ned, betyr så mye mer enn tallene på papiret.

– Vi har fått et betydelig bedre arbeidsmiljø og de ansatte opplever at de både blir sett og hørt på en helt annen måte. Arbeidsdagen er mer forutsigbar og terskelen for å komme på jobb er mye lavere enn før.

Betydelige besparelser

Så er det heller ikke til å stikke under stol at et redusert sykefravær gjør noe med bunnlinjen. Én dag sykefravær koster barnehagen mellom 2.500 og 3.000 kroner.

– Da vi var oppe i 25 prosent, ble det mange røde tall. Det betyr at jeg nå har mer penger å bruke både på de ansatte og barna. Vi har fått kjøpt inn både mer leker og utstyr til de ansatte, sier Anita Tvedt.

I dag tar hun den daglige sykefraværsoppfølgingen på egen hånd, men vet at hun alltid har PBL Bedriftshelsetjeneste i ryggen om det skulle være noe. Både når det gjelder fremtidige kurs og oppfølging.

– Jeg kan aldri lene meg tilbake, men må være på hele tiden for å holde sykefraværet lavt. Men det er så verdt det, sier Anita Tvedt og smiler bredt. 

Jobbe kontinuerlig. – Jeg kan aldri lene meg tilbake, men må være på hele tiden for å holde sykefraværet lavt. Jobbe kontinuerlig. – Jeg kan aldri lene meg tilbake, men må være på hele tiden for å holde sykefraværet lavt, sier Anita Tvedt.