Slik fikk Kidsa Øyrane bedre ledere, økt trivsel og lavere sykefravær

Slik fikk Kidsa Øyrane bedre ledere, økt trivsel og lavere sykefravær

Er du leder eller mellomleder i barnehagen og usikker på hvordan du skal utøve lederrollen? Kidsa Øyrane i Bergen tok i bruk relasjonsledelse med stor suksess.

Publisert:

Denne artikkelen ble første gang sendt ut som nyhetsbrev til kundene i PBL Bedriftshelsetjeneste i august i år. 

Relasjonsledelse er en type lederstil der målet er å skape gode relasjoner med dine medarbeidere.  Gjennom å bli bedre kjent med dine kolleger som hele individer med ulik bakgrunn og oppfatning, vil du få økt forståelse og lettere kunne vise empati og høste tillit, lojalitet og motivasjon.

– Dette bidrar til at ledergruppene blir det teamet de skal være. I barnehagen er det mange hensyn som skal tas og med gode, samkjørte team går dette arbeidet lettere. God ledelse påvirker flere faktorer i barnehagen som økt trivsel, økt nærvær og eierforhold til arbeidet. Dette er faktorer som vi vet påvirker barnas hverdag og gjør den god, sier HMS-rådgiver i PBL Bedriftshelsetjeneste, Frøydis Våge som også er autorisert i relasjonsledelse.

Alle er med

Men, for å lykkes krever det at alle i ledergruppa setter seg grundig inn i relasjonskompetanse og jobber sammen som et team. Kidsa Øyrane var i starten av en stor omstillingsprosess i barnehagen da de offisielt satte i gang arbeidet 31. januar i år, sammen med HMS-rådgiver i PBL Bedriftshelsetjeneste, Frøydis Våge.

Alle pedagogiske ledere og daglig leder Nina Solberg har deltatt på fire samlinger, ledet av Frøydis Våge. De har jobbet seg igjennom ulike tema og i juni ble prosjektet avsluttet. De ansatte er full av lovord om prosessen: 

– Vi har blitt bedre kjent med oss selv og hverandre. For min egen del er jeg mer bevisst på hvordan jeg tenker og reagerer og det har gitt meg økt forståelse for mine kollegers væremåte og reaksjon, sier pedagogisk leder Sidsel Bjørge Låstad.

– Har dere blitt bedre ledere etter å ha fullført kurset i relasjonsledelse?

– Ja, svarer alle pedagogene samstemt. I tillegg gjør vi hverandre gode, legger de til.

Bedre samarbeid

Daglig leder Nina Solberg er svært positiv til hvordan prosjektet ble mottatt av de pedagogiske lederne i barnehagen. Hun er overbevist om at barnehagen har fått et styrket team med pedagogiske ledere.

– Vi har seks team i barnehagen, med én pedagogisk leder på hver avdeling. Tidligere jobbet vi mer hver for oss. Nå er vi én felles gruppe og det er blitt helt naturlig for oss å samarbeide på tvers av avdelingene, forteller de.

Grunnen til at Nina Solberg valgte å kjøre kurset i relasjonsledelse akkurat i år, var at barnehagen blant annet var i prosess med omorganisering hvor de gikk bort fra små- og storbarnsgrupper til aldersbestemte grupper. Timingen var derfor helt perfekt.

Tar ansvar

Tidligere var det Solberg som ledet alle møtene med ledergruppen i barnehagen. Nå deleger hun fra seg ansvaret til pedagogene som igjen fordeler seg i mellom.

– Jeg tror det har påvirket dem til å ta mer ansvar og involvere seg i større grad, sier Nina Solberg.  

– Personalledelse kan være utfordrende, men nå er vi flinkere til å drøfte utfordringer vi støter på med andre kolleger. Samtidig må vi utvise relasjonelt mot – vi må tørre å gi tilbakemelding. For det vi sier,skal være til det beste for våre kolleger og dermed til det beste for hele barnehagen, tilføyer pedagogene.

Da Kidsa Øyrane sist gjennomførte en medarbeiderundersøkelse, fikk lederne lav score på spørsmål som gjaldt å gi tilbakemelding og de ansatte ga klart uttrykk for at de ville ha mer involvering i det daglige arbeidet.

Hvordan har de øvrige kollegene respondert etter relasjonslederkurset?

– En del av prosessen har vært å involvere alle ansatte i hva relasjonsledelse er. Hver pedagog har jobbet med dette i sin avdeling. Vi har fått tilbakemelding om at vi er mer inkluderende og gir mer tilbakemeldinger. Men det gjenstår selvsagt å se når resultatene av neste undersøkelse kommer, sier daglig leder Nina Solberg.   

Lavere sykefravær

Ifølge Frøydis Våge er mer involvering, engasjement og ansvar, faktorer som kan bidra til å redusere sykefraværet. I Kidsa Øyrane barnehage kan de bekrefte at å jobbe med relasjonsledelse ser ut til å ha gitt gode resultater.

– Siden vi startet prosjektet i januar er sykefraværet halvert, påpeker Solberg.

Kursleder Frøydis Våge er full av lovord for hvordan barnehagen har jobbet seg gjennom prosessen fra januar til juni og hun ser endringer i ledergruppen:

– Kidsa Øyrane er en barnehage med meget dyktige pedagoger. De har tatt teorien fort og bydd på seg selv. De er opptatt av og har eierskap til arbeidsplassen sin. Jeg ser en samkjørt gruppe som tenker løsninger i forhold til hvordan de kan samarbeide godt i lederteamet, samtidig som de arbeider bevisst i forhold til egen ledelse og involvering av alle på sin avdeling.

– Det har vært en utrolig sterk og spennende prosess. Det var denne drahjelpen fra Frøydis vi trengte for å bygge oss opp som team, sier Nina Solberg og får full støtte fra den øvrige ledergruppa.

– Det er utrolig gøy. Vi får energi av å jobbe sammen.

Mange barnehager har benyttet seg av prosess i Relasjonsledelse med gode resultater. PBL Bedriftshelsetjeneste har nå flere ansatte som er autorisert innen Relasjonsledelse, så er dette aktuelt for din barnehage, ta kontakt med oss.