Sykefraværet øker i barnehagesektoren

Sykefraværet øker i barnehagesektoren

Det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren øker betydelig, men er fortsatt lavere i private enn kommunale barnehager.

Publisert:

Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for fjerde kvartal 2017.

Tallene bekrefter tendensen de siste årene om et lavere sykefravær i private enn kommunale barnehager.

  • Private barnehager hadde et samlet legemeldt sykefravær på 8,7 prosent.
  • Kommunale barnehager hadde et samlet legemeldt sykefravær på 9,6 prosent.
  • I 16 av 19 fylker var sykefraværet lavere i private enn kommunale barnehager.

Øker i hele sektoren

Men, tallene for siste kvartal i fjor viser også en betydelig økning i sykefraværet samlet sett sammenlignet med samme periode i 2016. Da hadde barnehagesektoren samlet et fravær på 8,7 prosent. Samme periode i 2017 var tallet steget til 9,2 prosent.

Kun de private barnehagene i Oslo, Hedmark og Sogn og Fjordane kunne vise til et legemeldt sykefravær under åtte prosent.

Til sammenligning var gjennomsnittstallet for det legemeldte sykefraværet i alle yrkesgrupper på 5,5 prosent i fjerde kvartal.  

Finnmark topper statistikken

Høyest sykefravær finner vi blant de kommunale barnehagene i Finnmark, som var oppe i hele 11,2 prosent i fjerde kvartal i fjor. Det er 2,2 prosentpoeng høyere enn de private barnehagene i samme fylke.

Et annet fylke som utmerker seg med høyt sykefravær i de kommunale barnehagene er Hordaland med 10,6 prosent legemeldt fravær.

Blant de private barnehagene er det Buskerud som kommer klart dårligst ut med 10,1 prosent. Det er 2,1 prosentpoeng mer enn de kommunale barnehagene i samme fylke.

Høyere sykefravær i Norge  

Tall fra SSB viser at det ikke bare er i barnehagesektoren at sykefraværet øker.

Også det legemeldte sykefraværet samlet for alle arbeidstakere steg i siste kvartal 2017 med 1,3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2016.

Det legemeldte sykefraværet for årets tre siste måneder endte på 5,5 prosent.