Arbeidet mot regjeringens kuttforslag inn i avgjørende fase

Arbeidet mot regjeringens kuttforslag inn i avgjørende fase

Svært mange barnehager har engasjert seg mot, og skapt oppmerksomhet om, regjeringens forslag til kutt i pensjonstilskudd til private barnehager. PBL-direktør Anne Lindboe ber barnehagene fortsette å rette søkelyset på konsekvensene av forslaget. Kommende uke starter forhandlingene om statsbudsjettet for 2021.

Publisert:

Regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 11 prosent, har engasjert mange private barnehager. Forslaget vil redusere tilskuddene til private barnehager med totalt 350 millioner kroner.

Mange barnehager mobiliserer for å bidra til at forslaget blir reversert. Det er for tiden mange medieoppslag, debattinnlegg, informasjonstiltak og politiske møter.

Om lag 400 medlemsbarnehager har delt sin bekymring for konsekvensene av det foreslåtte kuttet med PBL, på pbl.no. I tillegg har over 100 barnehager svart på høringen. Flere barnehager forteller at et slikt vedtak vil bety kutt i kvalitet, dårligere tilbud til barna og i verste fall avvikling. .

Dramatiske kutt

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen også å avvikle ordningen med husbanklån til private barnehager.

I tillegg til kuttet i pensjonstilskuddet, har regjeringen vedtatt et kutt i kapitaltilskuddet til private barnehager. Dette innebærer en nedgang på 245 millioner kroner i 2021.

Det er forventet at regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, som har foreslått et varig kutt i pensjonstilskuddet til alle private barnehager, innleder forhandlinger med Fremskrittspartiet i neste uke.

Viktig sak for Frp

Mange politikere i Fremskrittspartiet har de siste ukene satt seg grundig inn i saken. Flere har besøkt private barnehager rundt omkring i landet. Stortingsrepresentant i utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen, er en av dem som har tilbakelagt besøk i flere barnehager, deriblant Bogafjellbakken naturbarnehage i Stavanger.

– Jeg har fått hundrevis av henvendelser fra barnehager som er fortvilet, og som ber om hjelp. Jeg lover å kjempe, og frykter vi vil se en rekke konkurser og titusenvis av barn uten barnehageplass om dette blir stående. Dette må vi fikse, skrev Steffensen på Facebook etter besøket.

Frp-leder Siv Jensen besøkte Den blå appelsin Kanvas-barnehage i Oslo. Hun var tydelig på at forslaget vil svekke likebehandlingen av offentlige og private barnehager.

– Dette vil være en av sakene som står på vår liste over ting vi må få gjort noe med. Jeg kan garantere at vi kommer til å prøve å få gjort noe med dette forslaget, lovet Jensen til barnehage.no under besøket.

– Viktig engasjement

PBL-direktør Anne Lindboe er glad for å se engasjementet om denne viktige saken, både fra politisk hold og fra medlemsbarnehagene.

– Barnehagene har virkelig bidratt til å sette kuttet i pensjonstilskuddet på dagsorden, både ved å svare på høringen, sende innspill til PBL, skrive debattinnlegg og invitere politikere og media på besøk. Mange av PBLs lokallag har dessuten gjort kjempejobb, sier Lindboe

For PBL sentralt har arbeidet med å hindre kuttet i pensjonstilskuddet over tid hatt høyeste prioritet, noe også styret i PBL har understreket viktigheten av.

Sammen med fagforeningene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta var PBL i møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby tirsdag denne uken. Her la de frem dokumentasjon som viser at PBL-barnehagenes kostnader til pensjon er om lag på nivå med dagens pensjonspåslag på 13 prosent av lønnskostnadene.

PBL har også samlet all viktig informasjon om kutt i pensjonstilskuddet på pbl.no som barnehagene kan bruke til å innhente informasjon om egen situasjon, og hvordan de kan engasjere seg i saken.

– Jeg oppfordrer alle våre medlemsbarnehager til å fortsette å informere og bidra til enda mer oppmerksomhet om saken, slik at den fortsatt står høyt på den politiske dagsorden når forhandlingene om neste års statsbudsjett foregår, sier Anne Lindboe.