Fem gode grunner til at det er feil å kutte i barnehagenes pensjonstilskudd

Fem gode grunner til at det er feil å kutte i barnehagenes pensjonstilskudd

Her er de fem viktigste grunnene til at regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskudd er helt feil og vil ramme private barnehager hardt.

Publisert:

1. Forslaget om å redusere pensjonstilskuddet bygger på gamle, utdaterte og misvisende tall.

Mens regjeringen legger til grunn at private barnehager har gjennomsnittlige pensjonskostnader på 7,7 prosent, viser tall fra Storebrand at Barnehagepensjon, inkludert forsikringsordninger, AFP og ytelsespensjon for dem født før 1968, har en listepris som i gjennomsnitt overstiger 13 prosent.

2. Private barnehager har allerede svært krevende økonomi.

Foreløpige tall fra PBL viser at fire av ti private barnehager gikk med underskudd i 2019. Nær halvparten av PBL-barnehagene har budsjettert med underskudd i 2020. Et kutt på flere hundre millioner kroner vil føre til at gode barnehager over hele landet må legge ned.

PBL har de siste ukene fått om lag 400 bekymringsmeldinger fra barnehager som frykter at et kutt vil svekke kvaliteten på tilbudet til barna, vilkårene til de ansatte – eller konkurs.

3. Et kutt i pensjonstilskuddet truer gode pensjonsordninger for de ansatte.

Ansatte i private barnehager har like gode pensjonsordninger som ansatte i kommunale barnehager, men dette kan det bli slutt på. PBL og fagforeningene er enige om at en vesentlig endring i rammebetingelsene kan true de fremforhandlede ordningene i sektoren.

Ønsker virkelig regjeringen å tvinge frem dårligere pensjon for ansatte i private barnehager?

4. Det er uansvarlig å kutte i ett element av finansieringen uten å se på helheten

Det har aldri vært meningen at pensjonspåslaget skulle dekke pensjonskostnadene krone for krone, år for år. Tilskuddssystemet er derimot satt sammen av flere elementer som over tid skal gi en mest mulig treffsikker finansiering.

Kutter man i ett element, uten å se det i sammenheng med hele finansieringssystemet, kan et skjørt byggverk rase sammen.

5. Private barnehager får allerede mindre penger enn kommunene per barnehageplass.

Private barnehager gir sine ansatte like gode pensjonsytelser som kommunene. Men kostnaden er ulik. Mens kommunene i snitt rapporterer inn kostnader på 18 prosent av lønnsgrunnlaget til pensjon, får private barnehager dekket 13 prosent.

Er det da grunnlag for påstanden om at de private barnehagene er overfinansiert?